Брой 231 (741), 01-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
НСТС обсъди проекта на държавния бюджет за следващата година
БТПП подкрепя запазването на данъчните ставки за корпоративни данъци и тези на физическите лица като важен стимул за инвестиции, икономически растеж и заетост Още
Обръщение на национално представителните синдикални и работодателски организации към 43-то Народно събрание и Министерския съвет
Според петте организации, преодоляването на възникналите проблеми и гарантирането на икономическия напредък минават през реформи Още

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца участва с партньори в проект “За по-иновативно работно място”
За създаване на по-благоприятна за иновации среда за микро, малки и средни предприятия от Европейския съюз Още

ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
България в международните класации 2014: 90 мерки за икономически растеж
Институт за пазарна икономика Още

БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През ноември 2014 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.5 пункта спрямо предходния месец
По-благоприятен бизнес климат в строителството и търговията на дребно Още

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Министерството на икономиката и енергетиката предлага за обществено обсъждане проекти на нормативни актове
Устройствени правилници на Министерство на туризма, Министерство на енергетиката и Министерство на икономиката Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е първата оперативна програма, която стартира за новия програмен период
Осигурени 2135 млн. лв. за разкриване на нови работни места и укрепване процеса на социално сближаване в България Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Интернет търсачките и клауд фирмите във фокуса на Европейския парламент
С резолюция ЕП призова страните членки и ЕК да премахнат бариерите пред разрастването на единния цифров пазар в Европа Още