Брой 132 (1643), 13-07-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

Износът на български стоки през май намалява с 3,5% на годишна база


За първите пет месеца на тази година са изнесени български стоки за над 20,934 млрд. лева и в сравнение със същия период на миналата година експортът расте с 2%, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Този ръст обаче не е толкова висок заради износа към трети страни, който намалява с 16,5% на годишна база.

От януари до май в страната са внесени стоки на обща стойност 24,896 млрд. лева (по цени CIF - стойност, застраховка и уговорено пристанище в местоназначението), или с 5,5% повече спрямо същия период на 2017 година.

Само през май общият внос расте с 4,4% спрямо година по-рано и възлиза на 5,163 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB или уговорено пристанище за натоварване  - внос CIF) от януари до май е отрицателно и е на стойност 3,962 млрд. лева. За сравнение, през същия период на миналата година то пак беше отрицателно и на стойност 3,063 млрд. лева.

По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос ) салдото за петте месеца на 2018 г. също е отрицателно и достига 2,378 млрд. лева.

Само през май общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е на минус с 862,2 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото отново е на отрицателна територия с 565 млн. лева.

Търговия с трети страни

Основни търговски партньори на България извън ЕС са Турция, Китай, Сърбия, Македония, САЩ и Русия, които формират 53,4% от износа за трети страни (табл. 3 от приложението).

През май 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 19,7% спрямо същия месец на предходната година и достига 1,276 млрд. лева.

За петте месеца експортът извън ЕС спада с 16.5% в сравнение със същия период на 2017-та и е на стойност 6,05 млрд. лева.

През периода януари - май 2018 г. при износа на България за трети страни най-голям ръст в сравнение със същия период на 2017 г. се вижда в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (59,4%) и „Химични вещества и продукти“ (8,7%).

 

Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (59,2%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (46,7%).

Вносът на България от трети страни през периода за петте месеца намалява с 1,6% на годишна база и е на стойност 8,514 млрд. лева (по цени CIF).

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия.

През май 2018 г.  вносът на България от трети страни се увеличава с 1% спрямо година по-рано и е в размер на 1,801 млрд. лева.

При вноса от трети страни през периода януари - май 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. най-голямо е увеличението в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (36,1%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (24,1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (23,7%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - май 2018 г. е отрицателно и е в размер на 2,463 млрд.  лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност

1,848 млрд. лева.

През май 2018 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 525,2 млн. лева.

Търговия с ЕС

През периода януари - април от България за ЕС са изнесен с 13,8% повече стоки спрямо същия период на 2017 г., като експортът достига 11,859 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68,8% от износа за държавите - членки на ЕС.

Само през април 2018 г. износът за ЕС нараства с 16,1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,898 млрд. лева.

Вносът на стоки от ЕС от януари до април  се увеличава с 10,5% на годишна база и е на стойност 13,021 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През април 2018 г. импортът от Евросъюза за една година нараства с 8,1% и е в размер на 3,217 млрд. лева.

При износа на България за ЕС през януари - април 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ (48%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. Горивата)“ (31,4%). Спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (28%).

При вноса от ЕС през периода януари - април 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г. най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (31%), а най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (12,9%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - април 2018 г. е отрицателно и е на стойност 1,161 млрд. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 361,2 млн. лева.

Източник: Investor.bg; автор Петя Стоянова, редактор Надежда Бочева

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в дебат относно модернизирането на европейската икономика
Бизнес делегация, ръководена от вицепремиера на Узбекистан, посети БТПП
В срещата взеха участие и представители на българския бизнес Още
Търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на електронна платформа за медиация e-MEDIATION
24 юли 2018 г., София Още
Кандидатстване по програма ОПИК процедура "Насърчаване на предприемачеството"
Безплатно обучение Още
ТЪРГОВСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ
Преговори за Споразумения за свободна търговия между ЕС и Австралия и Нова Зеландия
Фирмите могат да изпратят коментари и предложения в БТПП до 31 юли Още
ИКОНОМИКА
11 проекта на стойност 300 млн. лв. и над 8200 работни места в автомобилостроенето се изграждат в момента
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
Износът на български стоки през май намалява с 3,5% на годишна база
През първите пет месеца експортът расте с 2% спрямо година по-рано, но износът към трети страни спада Още
ТУРИЗЪМ
Приходите от нощувки в туризма с ръст от 16,1% за периода януари- май 2018 г.
Увеличение с 27,2 на сто се отчита в приходите за месец май Още