Назад

Компания от Литва избра Индустриална зона "Загоре"


Инвеститор от Литва избра Индустриална зона Загоре, за да развива старт-ъп производство на специализирана технология в услуга на хранително-вкусовата промишленост. Технологията всъщност улеснява процеса на обработка на огромен асортимент от хранителни продукти, като запазва техните качества и полезно свойства. Всеки продукт е свързан с QR код, който съдържа информация за характеристиките му и позволява неговата обработка по бърз и щадящ начин. Технологията е с поглед към модерното, забързано ежедневие, с внимание към все по-популярните навици за здравословно и хранене и ежедневие. Инвестиционното намерение на чуждестранната компания е свързано с разширяване на дейността й и разнообразяване на производството с нови продукти, както и завладяване на нови пазари. Друг важен и полезен факт е, че компанията възнамерява да закупува продукти от местни и регионални производители. В начален етап производството ще бъде само за износ.  

"Стелас БГ" ООД към настоящия момент няма представителство в Европа. Инвеститорът е направил свои проучвания и огледи на терени в различни градове в страната. След няколко посещения в града, той се спря на Стара Загора и Индустриална зона „Загоре“. Наличието на комуникации, близостта до пътни връзки и добре организираната индустриална среда са сред предимствата на зоната, насочили инвеститора към града на липите.

Общинските съветници на Стара Загора, както и акционера „Национална компания индустриални зони“ ЕАД дадоха своето съгласие и след проведен конкурс се премина към същинската продажба на терена.

"Вече няколко високотехнологични производства избраха Стара Загора и Индустриална зона „Загоре“. Всичко това е сериозна заявка за бъдещото позициониране на града като място за модерно развитие и научна и развойна дейност в различни области", казват от ръководството на Зоната.