Назад

Краткосрочни наеми: нови правила на ЕС за повече прозрачност


Популярността на ваканционните онлайн платформи през последните години води до появата на все повече оферти за краткосрочно настаняване. Отдаването под наем на частни имоти като ваканционни домове има някои предимства за туризма, но също така носи и отрицателни последици.
Проблемите са свързани с недостига на жилища в популярни туристически дестинации, увеличените цени на наемите и ефекта върху качеството на живот в някои жилищни райони.

През 2022 г. в ЕС са били резервирани общо 547 милиона нощувки в четири големи ваканционни онлайн платформи (Airbnb, Booking, Expedia Group и Tripadvisor), което означава, че средно повече от 1,5 милиона гости на вечер са се възползвали от офертите.

Най-голям брой гости през 2022 г. са регистрирани в Париж (13,5 милиона гости), следват Барселона и Лисабон (всеки от двата града са имали над 8,5 милиона гости) и Рим с над 8 милиона гости.

В отговор на разрастването на краткосрочното настаняване в домове някои градове и региони въвеждат местни правила за ограничаване на офертите.

 

547 милиона нощувки резервирани в ЕС през четири онлайн платформи през 2022 г.

Предизвикателства, свързани с краткосрочните наеми
Увеличаването на краткосрочните наеми поставя редица предизвикателства пред властите на местно ниво:

  • Необходимост от повече прозрачност: липсата на информация затруднява органите при ефективното наблюдение и регулиране на тези услуги.
  • Регулаторни предизвикателства: Публичните власти се затрудняват да гарантират, че краткосрочните наеми отговарят на местните разпоредби, правилата за данъчно облагане и стандартите за безопасност.
  • Въпроси, свързани с градското развитие: За някои градове е трудно да се справят с бързия растеж на краткосрочните наеми. Те могат да имат отрицателен ефект за жилищните райони и създават допълнителна тежест за оказването на обществени услуги като събирането на отпадъци.

 

Отговор на ЕС на нарастващите краткосрочни наеми
 

През ноември 2022 г. Европейската комисия представи предложение за осигуряване на прозрачност в областта на краткосрочните наеми и подпомагане на публичните власти в усилията им за налагане на устойчиви форми на туризъм.

Парламентът и Съветът постигнаха споразумение по предложението през ноември 2023 г. Мерките включват:
 

  • Регистрация на тези, които правят оферти: Правилата регламентират регистрацията онлайн на имоти за краткосрочно отдаване под наем там, където това се изисква от страните в ЕС. Хората, които предлагат имоти, ще получават регистрационен номер. Това ще улесни идентифицирането им и проверката им от съответните власти.
  • Повече сигурност за потребителите: От онлайн платформите ще се изисква да проверяват точността на данните за имота и от тях ще се очаква да извършват проверки на случаен принцип. Властите ще могат да спират регистрации, да премахват несъответстващи на изискванията имоти или да налагат глоби на платформите, ако е необходимо.
  • Обмен на данни: за получаване на данни от платформите относно краткосрочното отдаване на имоти под наем страните в ЕС ще създадат единна цифров портал. Това ще помогне на местните власти да добият по-ясна представа и да могат да вземат мерки за подобряване на условията на туризъм. За микро- и малки платформи, които имат не повече от 4250 среден брой обяви, ще бъде въведени опростена изисквания за споделяне на данни.
     

Следващи стъпки

За да влезе в сила, предварителното споразумение трябва да бъде прието официално от Съвета и Парламента. След това държавите членки ще разполагат с 24 месеца, за да го приложат на практика.
Парламентарната комисия по вътрешния пазар ще гласува по предварителното споразумение през януари 2024 г.