Брой 251 (1263), 29-12-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

КЗК прие Секторен анализ на конкурентната среда на пазара на търговия на дребно с лекарствени продукти


Комисията за защита на конкуренцията (Комисията, КЗК) прие Секторен анализ на конкурентната среда на пазара на търговия на дребно с лекарствени продукти в Република България, включени в Позитивния лекарствен списък, предназначени за домашно лечение, заплащани напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

В анализа е направен преглед на относимата нормативна уредба, установени са  структурата на пазара на търговия на дребно с лекарствени продукти в Република България в периода 2010 - 2015 г. и неговите основни участници. Също така са изследвани процесите на хоризонтална и вертикална интеграция и е извършен преглед на свързаните пазари.

В резултат на секторното проучване се откроиха някои проблеми като недостиг на напълно или частично реимбурсирани от НЗОК медикаменти и липса на подходящ механизъм за регулация на паралелния износ на лекарствени продукти, което води до значително увеличаване на  паралелния им износ за страните от ЕС. Това от своя страна поражда сериозни рискове за дефицит на лекарства, в т.ч. и животоспасяващи за потребителите на българския пазар. Като друг проблем изпъква неравномерното снабдяване с лекарствени продукти в населените места на територията на страната.

За резултатите от извършения анализ КЗК информира Народното събрание, Министерския съвет, Министъра на здравеопазването, Министъра на финансите, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, Изпълнителната агенция по лекарствата и Националната здравноосигурителна каса.

Пълният текст на решението е достъпен в електронния регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300047511

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Изменения в Правилника на Арбитражния съд при БТПП
Влизат в сила от 1 януари 2017 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Новите подоходни декларации вече са достъпни в сайта на НАП
За облагане на доходите на физическите лица и за корпоративни данъци - 2016 г. Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК прие Секторен анализ на конкурентната среда на пазара на търговия на дребно с лекарствени продукти
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Официално беше сертифицирана системата на „Информационно обслужване“ АД за онлайн покупка на билети за влак
Тя обслужва всички жп дестинации в България Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Парижкото споразумение относно изменението на климата влиза в сила за България на 29 декември
Споразумението съдържа план за действие за ограничаване на глобалното затопляне под 2°C Още
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛИ НА СТРАНИ И РЕГИОНИ
Представяне на Приморския край на Руската Федерация
Информация от Центъра на промишлеността на България в Москва Още