Назад

Между 29 и 30 юни 2024 г. Египет ще домакинства на инвестиционна конференция в рамките на споразумението за стратегическо партньорство между страната и ЕС


В град Кайро, под егидата на президента на Арабска република Египет Абдел Фатах Ел Сиси и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен ще се проведе Инвестиционна конференция „Разкриване на предимствата на Египет в бързо променящия се свят“ на 29 и 30 юни 2024 г.

Инвестиционната конференция е насочена както към привличане на инвестиции, така и към подпомагане на чуждите компании от частния сектор за развиване на бизнес в страната. В информационен план домакините целят популяризирането пред международната общост на три основни тези:

1) В Египет е в ход съществена положителна промяна, като са налице съществени предпоставки за преодоляване на финансовата криза от началото на 2022 г. – договорените (февруари – март т.г.) значителни инвестиции от Заливните държави, предоговорената текуща програма от МВФ от 3 на 8 млрд. щ.д., споразумението за финансов пакет от страна на ЕС през следващите четири години (до 2027 г. включително) на обща стойност 7,4 млрд. евро и др.

2) Подчертаване решимостта на властите за промяна и вече предприетите икономически реформи, включващи политиката за държавна собственост (SOP) и приватизацията на голям брой държавни предприятия. Изтъкване на възможностите за инвестиции в различни сектори чрез подпомагане на инвеститорите (предоставяне на терени и други облекчения) и изготвяне на секторни анализи.

3) Египет не следва да се разглежда само като крайна дестинация (въпреки голямото население и високия прираст), а като врата към 3 млрд. потребители в страните от Африка и арабския свят посредством множеството споразумения и зони за свободна търговия в бързо развиващия се глобален свят.

Водеща институция от египетска страна за конференцията е Генералната организация за инвестиции и свободни зони (GAFI), която за допълнително подпомагане на организацията е наела Boston Consulting Group. За координиране участието от страна на ЕС е ангажиран д-р Аля Ез, генерален-секретар на Конфедерацията на египетско-европейските бизнес асоциации (CEEBA) и на Федерацията на египетските търговско-промишлени палати.

Регистрацията на участниците е задължителна (онлайн, посредством: https://invegyeu.com), като няма ограничение от вида на правна форма на субектите, за участие в конференцията – могат да участват правителствени институции, търговски палати, бизнес и браншови организации, частни компании.

Две седмици преди конференцията организаторите ще предоставят линк за постъпване на заявки за провеждане на B2G срещи (за ръководители на големи компании). За целта премиерът Мадбули е наредил на отделните министри да не планират други свои мероприятия за периода на събитието. При регистрация за участие на компания от средния и малкия бизнес египетската страна планира организиране на B2B срещи с минимум двама представителя на местния бизнес.

В навечерието на конференцията домакините предоставят възможност за деклариране на актуални проблеми пред частния сектор (в т.ч. при инвестиции, започване на бизнес проект в страната, при внос и т.н.), като поемат ангажимент за разрешаването им във времето до началото й.

Във връзка с гореизложеното ДП-Кайро (СТИВ) е в готовност за събиране и обобщаване на възникнали проблеми като нетарифни бариери при внос, забавяни плащания и др., които да бъдат представени на египетските власти за разрешаване. В състояние сме да изискаме официална поименна покана от домакините при заявка за участие на официална делегация на ниво министър или ръководител на бизнес, браншова организация, голяма компания.

В контекста на конференцията и с отчитане на стратегическите приоритети на Египет считаме, че е налице потенциал за развиване на ефективно сътрудничество от страна на български компании в следните области:

  • производство, транспорт и съхранение на зелена енергия (зелен водород) – основният фокус (първоначално дори единствена цел) на конференцията е върху зеления водород;
  • изграждане на силоз за зърнени култури (потенциален партньор са зърнопроизводители и/или строителни компании) - осигуряването на складова база за пшеница е друг стратегически приоритет за Египет, като в хода на конференцията се очаква обсъждането на подобен проект, който да бъде съфинансиран от Световната банка;
  • строителство – египетските строителни компании търсят партньорство (нови технологии, инженерно подпомагане) с оглед най-вече на дейността им извън страната (петте водещи египетски компании понастоящем реализират инфраструктурни проекти в Африка на стойност над 20 млрд. щ.д.); 
  • логистика – в условията на растящата необходимост от сухопътен транспорт и решимостта на властите за спазване на ограниченията на товарите страната изпитва недостиг на тежкотоварни автомобили, както и на ноу-хау за оптимизиране на транспортната логистика;

В допълнение, конференцията предоставя възможност и за подпомагане дейността на компании, развиващи бизнес в съседните на Египет страни Либия и Судан. Последните използват пристанищната база на Египет за голяма част от търговията си, както и банковата система за разплащания (налично споразумение между централната банка на Египет и тези на Судан и Либия).