Брой 78 (335), 19-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

МФ изпрати на ЕК актуализираните Национална програма за реформи и Конвергентна програма


Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия актуализацията за 2013 г. на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020" и Конвергентната програма на Република България (2013-2016 г.). Така правителството спази изискванията на Европейския семестър за подобрена предварителна координация на икономическите политики, съгласно който държавите-членки на Европейския съюз следва да изпратят своите програми за реформи и програми за стабилност или конвергентни програми през месец април на съответната година. През месец юни Съветът на ЕС ще приеме специфични препоръки по страни, които държавите-членки следва да вземат предвид при разработването на националните си бюджети през втората половина на годината.

Двете програми бяха приети от Министерския съвет на 17 април 2013 г., едновременно с одобряването на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., предвиждаща продължаване на процеса на фискална консолидация. Това потвърждава ангажимента на правителството да следва благоразумна и подкрепяща растежа фискална политика.

Документите са разработени от Министерството на финансите в тясно сътрудничество с министерствата и ведомствата от държавната администрация, както и с Българската народна банка, при непрекъснати консултации с представители на Европейската комисия. В изготвянето на Националната програма за реформи са взели участие и социалните и икономическите партньори, представители на академичните среди и на неправителствения сектор.

Резюмета:
Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020" 

Конвергентната програма на Република България (2013-2016 г.)

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Повече от 35 български фирми се включиха в Българо-румънски бизнес форум
Посланикът на Румъния и кметовете на София и Букурещ бяха официални гости на форума Още
Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса предвижда проект на Агенция „Митници“
Автоматизирането на всички процеси ще позволява да се следи движението на митнически документи Още
Покана за участие в срещи със сръбски компании
В2В срещи в рамките на проекта CONNECTION Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Разширява се обхватът на Програмата за развитие на селските райони
Още над 30 общини ще могат да ползват европейско финансиране по програмата Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Може да се тества е-услугата за подаване на данни от доставчиците и получателите на течни горива
За да се подават посочените електронни документи, е необходимо да се регистрира електронен подпис Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
МФ изпрати на ЕК актуализираните Национална програма за реформи и Конвергентна програма
През юни Съветът на ЕС ще приеме специфични препоръки по страни, които държавите-членки следва да вземат предвид при разработването на националните си бюджети… Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП