Брой 40 (2295), 26-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Международната организация на работодателите призовава за привличане на цифрови възможности


Във връзка с представянето на доклад на Международната организация на труда /МОТ/ за световните перспективи за заетост и социално включване, Международната организация на работодателите /МОР/ посочва огромния принос на цифровите платформи за насърчаване на иновациите, намаляване на безработицата и намаляване на бедността.

Международната организация на работодателите (МОР) констатира, че наскоро публикуваният доклад на Международната организация на труда (МОТ), озаглавен "Световен доклад за заетостта и социалните перспективи", пренебрегва основните възможности, които цифровите технологии и свързаност предлагат за икономическия растеж, разширяването на пазарите на труда и подобряването на благосъстоянието на милиони хора.

Въпреки ограниченията цифровият прогрес може да предложи гъвкавост на днешната работна сила, за да се съвместят по-добре професионалният и семейният живот, по-голям потенциал за доходи на лицата в уязвимо положение, повече възможности за жените; също така цифровизацията насърчава предприемачеството и иновациите и предлага по-достъпни канали за придобиване на качествени умения и повишаване на квалификацията. Освен това цифровизацията  подобрява качеството на услугите и значително увеличава възможностите за по-голяма организираност, наред с други предимства. Като пример за това положително въздействие, в развиващите се страни приходите в секторите, разчитащи на електронни приложения /таксиметрови услуги и доставки/ са по-високи, отколкото в традиционните сектори, както се потвърждава в самия доклад.

Според генералния секретар на МОР Роберто Суарес Сантос, "Трябва да използваме възможностите, които предлага цифровата ера, като същевременно се ангажираме да се справим с предизвикателствата по честен и реалистичен начин."

"Основното предизвикателство е липсата на достъп до интернет за 60% от хората, живеещи в развиващите се икономики, което им пречи да се възползват от новите възможности, създадени от тези постижения. Спешно международната общност трябва да разгледа начини за преодоляване на съществуващата пропаст между онези, които могат да се възползват от цифровата ера, и тези, които не са в нея", заключава Суарес Сантос.

Една от тенденциите, свързани със заетите в областта на цифровите платформи, която е повод за загриженост за работодателите и е посочена в доклада на МОТ, е липсата на яснота при класифицирането им. Правителствата трябва да избягват поставянето под общ знаменател на това разнообразие - съществуват различни видове бизнес модели и различни видове работници и лица, които използват тези платформи. Вече има яснота за някои страни със специално законодателство за различните дейности или услуги.

Необходими са подходящи разпоредби и институции, за да се преодолеят всички предизвикателства, но предпазливостта също е важна, за да се избегне възпрепятстването на лоялната конкуренция, иновациите и достъпа до значителния потенциал на цифровите технологии.

Една област, която изобщо не присъства в по-широкия дебат и докладът на МОТ, е колко полезна може да бъде икономиката на платформите, за да се помогне на 60 % от световното население, работещо в сивата икономика, да се формализира или да има достъп до официални източници на доходи.

МОР е готова да обсъди и да предприеме съвместни действия за оползотворяване на възможностите, произтичащи от цифровата революция, като същевременно се справи с възникващите предизвикателства, които новата ера носи със себе си.

За да научите повече за възгледите на МОР и за бъдещата работа на ръководството на организацията, посетете тази връзка.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният български посланик в ЮАР на посещение в БТПП
Обсъждане на възможностите за партньорство и развитие на двустранните икономически връзки Още
Искате да търгувате със страни извън ЕС – участвайте в уебинара Global Europe
Интернационализация на българския бизнес и достъп до пазарите на Латинска Америка, Китай, Индия… Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През февруари подобрение на стопанската конюнктура в строителството и сектора на услугите
Основният проблем във всички сектори остава несигурната икономическа среда Още
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Международната организация на работодателите призовава за привличане на цифрови възможности
За насърчаване на иновациите, подобряване на заетостта и намаляване на бедността Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален бизнес уеб форум – 1 март от 10:30 часа
Темата на тазгодишното издание е “Финанси и пазари за МСП по време на и след кризата Covid-19” Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба относно условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск
Облекчаване на задължените лица и администрацията при осъществяването на фискален контрол Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 12 март се удължава приема по новата мярка за информиране в лозаро-винарския сектор
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
Ред за отсрочване на задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Създава се Експертна група за изпълнение Стратегията за устойчивост на химикалите
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Възможности за сътрудничество с украински производители на хранителни продукти