Назад

На 30 април 2024 г. Обединеното Кралство ще въведе второ ниво на Border Targeting Operation Model (BTOM) SPS Milestone


В допълнение към спазването на предстоящия за въвеждане текущ контрол, от 30 април 2024 г. търговците трябва:

• Да се уверят, че стоките, които внасят от ЕU/EFTA влизащи във Великобритания през граничен контролен пункт (ГКПП) или контролен пункт (КП) да представят пратката за проверка при поискване, където могат да се извършат базирани на риска документи, самоличност и физически проверки. Съществуващите инспекции на високорискови растения и растителни продукти от ЕС, Швейцария и Лихтенщайн ще се преместят от местата на местоназначение (PoD) към ГКПП и КП.

• Да качат IUU документи в известие за внос CHED, създадена в IPAFFS за пратка, съдържаща риба или рибни продукти за консумация от човека, преди да подадете известие за внос.

В приложените документи „Актуализация на PR стоки“ и „Често срещани грешки“, могат да бъдат намерени допълнителни насоки и актуализации за мляно месо, месни заготовки и механично отделено месо.

Освен това, приложението по-долу ще намерите някои полезни връзки към:

  1. Онлайн обучителни сесии на DEFRA – Тези сесии ще разкажат на търговците всичко, което знаят за промените в процесите на импортиране от 30 април 2024 г. съгласно оперативния модел Border Target. Ще предоставят ръководство стъпка по стъпка за внос в GB от ЕС/ЕАСТ и ще предоставят информация за влизане през входно пристанище с граничен контролен пункт и ще очертаят какво се случва, след като стигнете там.

        2. Актуална информация за за каймите, месните заготовки и механично отделеното месо

        3. Често срещани допускани грешки в документите за внос

       Timetable

BTOM: Prepare for import controls from 30 April '24 (animal products) Tickets, Tue 9 Apr 2024 at 10:30 | Eventbrite

BTOM: Prepare for the upcoming import controls from Apr'24 (plants focused) Tickets, Thu 11 Apr 2024 at 11:00 | Eventbrite

BTOM: Prepare for import controls from 30 April '24 (animal products) Tickets, Tue 23 Apr 2024 at 10:00 | Eventbrite

 

  1. Resources and Links on BTOM

 

Technical questions and answers about Sanitary and Phytosanitary Controls (SPS) - GOV.UK;(www.gov.uk)

Leaflets

Border control posts - plants and plant products

Composite food products decision trees

Health certificates

Import notifications using IPAFFS

Phytosanitary certificates

Transiting goods through Great Britain to the EU, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland

Gov.uk and Plant Health Portal Guidance

Model health certificates for exports of live animals and animal products to Great Britain - GOV.UK (www.gov.uk)

Check import risk categories and related rules for animals and animal products imported from the EU to Great Britain, from 31 January 2024 - GOV.UK (www.gov.uk)

UK border control posts: animal and animal product imports - GOV.UK (www.gov.uk)

TOM risk categorisations - UK Plant Health Information Portal (defra.gov.uk)

Authorised Operator Status (AOS) - UK Plant Health Information Portal (defra.gov.uk)

TOM online session recordings and Questions and Answers (Q&A) - UK Plant Health Information Portal (defra.gov.uk)

BCP and CP Maps

Live animals, animal products and food and feed of non-animal origin border control posts (BCP) in the UK - Google My Maps

BCP, CP, and IC Locations for Plants - Google My Maps

Previous Webinars

Border Target Operating Model September Online Sessions/Webinars - YouTube