Назад

На вниманието на икономическите оператори относно новия цикъл искания за суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа


Агенция „Митници“ информира, че в Официален вестник на Европейския съюз (2022/C 402/10, 19.10.2022) е публикувано „Известие на вниманието на икономическите оператори“ относно новия цикъл искания за суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа за определени промишлени и селскостопански продукти. В тази връзка на страницата на Агенция "Митници" са публикувани новите искания за суспендиране на митата, чието обсъждане започва в Европейската комисия от месец ноември. Те могат да бъдат консултирани в рубриката Информация за бизнеса/Митническа дейност - подрубрика "Суспендиране на митата". Одобрените искания ще се прилагат от 01.07.2023г.

Български производители, които считат, че тези предложения ще накърнят икономическите им интереси могат да подадат възражения, като използват формуляр, чийто образец се намира в същата подрубрика. Срокът за подаване на възражения по нови искания е 16.12.2022г. (в Агенция ”Митници” – 02.12.2022г.).

Коментари по исканията могат да бъдат направени до 16.12.2022г. за нови искания (в Агенция ”Митници” – 02.12.2022г.). За целта се използва формулярът за подаване на възражения.

Възраженията и коментарите по исканията за суспендиране на митата, придружени с необходимите мотивационни документи, се подават по факс: 02 / 9859 4066.