Брой 4 (1268), 06-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ

Промяна в ставката на ДДС за услуги "достъп до Интернет" в Унгария


От 1 януари 2017 г. ставката на ДДС за услуги "достъп до Интернет" в Унгария е 18%, за разлика от предходната стандартната ставка 27%. Съдържанието на определението "достъп до Интернет" е в съответствие с точка 2 на чл. 2 от Регламент (ЕС)2015/2120. Ставката по ДДС за всички други видове далекосъобщителни услуги, услуги по радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път е 27%.

Като регистрирани по MOSS лица, следва да прилагате и в последствие декларирате ставки на ДДС към Унгария за осъществените от Вас доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път, както следва:

  • 27% за доставките далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път
  • 18% за услуги "достъп до Интернет" от 1 януари 2017 г.
НОВИНИ ОТ БТПП
Е-платформа „Иновационна Борса“ в помощ на малки и средни предприятия
За бързо и ефективно взаимодействие на българските учени с бизнеса Още
Нови членове на Палатата
ТРУД И ЗАЕТОСТ
По-добра защита за българските работници в ЕС от 2017 г.
Влязоха в сила промени в Кодекса на труда Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Започнаха номинациите за инвеститор на годината 2016
Конкурсът цели да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2016 г. в България Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
За 9 години в обществените поръчки се завъртяха над 60 млрд. лева*
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
Публикувано е становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2017 г.
Промяна в ставката на ДДС за услуги "достъп до Интернет" в Унгария
От 1 януари 2017 г. ставката е 18% Още