Брой 4 (1268), 06-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

По-добра защита за българските работници в ЕС от 2017 г.


Снимка firestock.ru

От началото на 2017 г. влязоха в сила промените в Кодекса на труда, с които се осигурява по-добра защита на българските работници, командировани в Европейския съюз. С новите текстове се въведоха изисквания на европейски директиви, които уреждат случаите на командироване и изпращане на работници от една в друга държава-членка на ЕС, в страни от Европейското икономическо пространство или в Швейцария.

Въведе се изискването работодателите да осигурят на командированите служители най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени в приемащата държава за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа. Изискванията се отнасят до максималната продължителност на работата и минималната продължителност на почивката, минималният брой платени почивни дни, минималните ставки на заплащане, включително за извънреден труд.

В сила влязоха и разпоредбите, които дават възможност на командировани в България работници да заведат съдебен иск срещу своя работодател в случай, че са претърпели вреди поради неспазване на минималните условията на работа, предвидени в Кодекса на труда. Работодателите нямат право да третират неблагоприятно тези служители. Исковете могат да бъдат предявявани и след прекратяване на трудовото правоотношение.

НОВИНИ ОТ БТПП
Е-платформа „Иновационна Борса“ в помощ на малки и средни предприятия
За бързо и ефективно взаимодействие на българските учени с бизнеса Още
Нови членове на Палатата
ТРУД И ЗАЕТОСТ
По-добра защита за българските работници в ЕС от 2017 г.
Влязоха в сила промени в Кодекса на труда Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Започнаха номинациите за инвеститор на годината 2016
Конкурсът цели да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2016 г. в България Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
За 9 години в обществените поръчки се завъртяха над 60 млрд. лева*
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
Публикувано е становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2017 г.
Промяна в ставката на ДДС за услуги "достъп до Интернет" в Унгария
От 1 януари 2017 г. ставката е 18% Още