Брой 225 (2231), 23-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Технологичен парк по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ е официално открит в Габрово


На 20.11.2020 г. в платформата Microsoft teams се проведе онлайн информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Информационният ден беше проследен от над 30 участници, сред които представители на партньорските организации, асоциираните партньори и медии.

Проектът се реализира от Технически университет-Габрово, Технически университет–София, филиал Пловдив; Технически университет–Варна; Софийски университет “Св. Климент Охридски”,  Факултет по химия и фармация; Институт по роботика към БАН; Институт по електроника – БАН и Централна лаборатория по приложна физика – БАН. Асоциирани партньори по проекта са водещи индустриални предприятия,  сдружения на бизнеса, Технически университет – Берлин, Германия и Технически университет – Либерец, Чехия.

Основните дейности и постигнатият напредък по проекта бяха представени от проф. д-р  инж. Илия Железаров – Ректор на Технически университет - Габрово.

Към 2020 г. значително са модернизирани сгради и части от тях на територията на ТУ–Габрово, ТУ–София, филиал Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по роботика при БАН. За строително-монтажните дейности са договорирани 4 669 528 лв. с ДДС и са изплатени 2 636 495 лв. В рамките на Центъра за компетентност са оборудвани лаборатории в ТУ Габрово, ТУ–Варна, СУ „Св. Климент Охридски“ , Института по роботика на БАН и Централната лаборатория по приложна физика на обща стойност 7 255 262 лв. с ДДС. С новото оборудване ще се реализират научни изселвания и ще се разработват нови технологии в областта на мехатрониката и чистите технологии. За реализирането на научната програма в рамките на центъра работят трима нови изследователи и 53 върхови специалисти.  През 2020 г. са публикувани 43 статии, от които в списания с импакт-фактор в WoS – 12 бр.; в реферирани от WoS и Scopus издания – 15бр. и в рецензирани научни издания – 16 бр. Новозакупеното оборудване ще се използва при обучението на студентите и докторантите на партньорските организации. Сключен е договор за извършване на независим външен одит на дейностите по проект № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност «Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии» на стойност 35 400 лв. с вкл. ДДС. Допълнителна информация за центъра по компетентност може да намерите на интернет страницата на проекта и страницата на Технически университет - Габрово.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БГ Баркод: продуктови данни в действие
За периода март-октомври повишение на въведените продукти в каталога БГ Баркод с над 300% в сравнение със същия период миналата година Още
Проведе се онлайн събитие Moldova Business Week - MBW-2020
С фокус върху икономическото състояние на страната и практични възможности за инвестиции и партньорство Още
Виртуални бизнес срещи по време на Automotive.Buyer&Supplier; European Matchmaking Day
30 ноември - 1 декември 2020 Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Онлайн дискусия на тема: Управление на риска във времена на несигурност
Покана от Българската асоциация на управленските консултантски организации; 25 ноември 2020 г. (сряда), 16:00 - 17:00 часа Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Новата промишлена стратегия на ЕС: справяне с COVID-19 и нужда от промяна
Подкрепа за фирмите да преодолеят кризата и да се подготвят за зеления и цифровия преходи Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Какво може и трябва да е различно в националния план за възстановяване и устойчивост?
Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още
ТУРИЗЪМ
НСИ: Спад на пътуванията през третото тримесечие
Както в страната, така и чужбина Още
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Технологичен парк по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ е официално открит в Габрово
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Мерки, приети от Кубинските здравни власти, при пристигането на пътниците на Острова
Посолство на Република Куба в България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-индийски онлайн бизнес форум
3 декември 2020 г. Още