Брой 20 (25), 30-01-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Къде е България след пет години членство в ЕС ?


Представителството на Европейската комисия в България и Центърът за икономическо развитие организираха днес конференция на тема: „Пет години членство на България в ЕС и конкурентоспособността на българската икономика“ по повод отбелязването на петата годишнина на България като държава-членка на ЕС в контекста на икономическото възстановяване на Европа.

В събитието участваха посланикът на Кралство Дания у нас Н. Пр. Коре Янсен, министърът по управление на евросредстава Томислав Дончев, представители на неправителствения сектор, бизнеса, академичните среди и дипломатическия корпус.

До средата на 2013 г. трябва да са готови текстовете на оперативните програми за периода 2014 – 2020 г., съобщи министър Томислав Дончев. По думите му и в следващия програмен период ще бъде използван отрасловият, а не регионалният принцип.

От Центъра за икономическо развитие (ЦИР) представиха данните за оценката за конкурентоспособност на българския бизнес. България е една от малкото европейски страни, които отбелязват по-добра оценка – от 4% през 2006 г. на 4,23% през 2011 г.

Според доклада за конкурентните предимства и недостатъци на България на Световния икономически форум страната има редица предимства, но преобладават недостатъците. Сред предимствата, отбелязани от ЦИР, са макроикономическата стабилност, благоприятната данъчна политика, отвореността на икономиката и участието на български фирми в международни вериги от производство, постепенно осъзнаване от страна на бизнеса на необходимостта от внедряване на иновативни решения в практиката.

Някои от недостатъците, които отчитат от ЦИР, са недоброто качество на инфраструктурата, недостатъчната ефективност на българските институции, влошаващото се качество на работната сила, съществуващите корупционни практики в страната, липсата на достатъчно ясно формулирани цели и стратегии на фирмено равнище.

"Като цяло за България членството в ЕС е с повече добри резултати, отколкото негативи. Далеч по-добри биха били тези констатации, ако предложенията на бизнеса  за подобрение на икономическата среда бяха взети под внимание, особено що се отнася до администрация, корупция, съдебна система и усвояване на европейските фондове" – коментира председателят на БТПП Цветан Симеонов, който взе участие в конференцията.

НОВИНИ ОТ БТПП
Къде е България след пет години членство в ЕС ?
Ако бяха взети под внимание предложенията на бизнеса, можеха да се постигнат по-добри резултати Още
Бързото и срочното събиране на вземанията често е въпрос на оцеляване за някои кредитори
Главният секретар на БТПП Васил Тодоров бе гост на Годишното отчетно събрание на Камарата на частните съдебни изпълнители Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската гражданска инициатива – демократичен инструмент за участие в изготвянето на политиките на ЕС
Дава се възможност за по-пряко участие в изготвянето на политиките на Съюза Още