Брой 61 (66), 27-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Участието на експерти от браншови организации при оценка на проекти по обществени поръчки бе обсъдено в Палатата


Доц. д-р инж. Виктор Ташев, управител на Българската асоциация за геотехническо и тунелно строителство (БАГТС), посети БТПП и се срещна с Цветан Симеонов, председател на Палатата.

БАГТС е член на БТПП и член на Съвета на браншовите организации при Палатата, а доц. Ташев е заместник-председател на Съвета.

През 2011 г., въз основа на резултатите от класацията на браншовите организации, БАГТС бе отличена на първо място и бе наградена от Палатата с бронзова статуетка “Хермес” и с грамота.

По време на срещата доц. Ташев запозна председателя на Палатата с предстоящите цели и задачи на сдружението за бъдещо развитие и утвърждаване ролята и авторитета на този специфичен сектор - геотехническо и тунелно строителство, в страната в чужбина. Асоциацията е член на Световната тунелна организация и поддържа контакти със сходни организации от 65 страни.

Цветан Симеонов представи възможностите са сътрудничество между БТПП и БАГТС и изрази готовност от страна на Палатата да съдейства на асоциацията за популяризиране на дейността й, при провеждане на конфенции и други форуми. Експерти на Асоциацията, притежаващи богат опит и компетентност в областта на геотехническото и тунелното строителство, могат да бъдат предложени за участие като независими наблюдатели при оценка на проекти по обявени обществени поръчки, като консултанти при подготовката на инфраструктурни проекти и др.

БАГТС ежегодно организира конференции за геотехническо и тунелно строителство с българско и международно участие, по време на които участниците споделят своя опит и добри практики.

През настоящата година предстои провеждане на Международна конференция за пристанищна инфраструктура, укрепване на свлачища и брегозащите COASTAL PROJECTS 2012, която ще се проведе във Варна от 20 до 22 юни. Информация и подробности за мероприятието може да намерите ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Трябва да се оцени и отрицателният ефект върху конкурентоспособността, преди сериозно да се обсъжда приемането на два нови европейски данъка
На конференция бяха представени аргументи за позицията на България по най-дебатираните теми за следващия програмен период Още
Участието на експерти от браншови организации при оценка на проекти по обществени поръчки бе обсъдено в Палатата
Техният опит ще осигури прозрачност на провеждане на процедурата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Публична лекция на комисар Ласло Андор в София
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Колцентърът на НАП ще работи по-дълго до края на кампанията
Консултанти дават съвети за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Преходът на МСП към екологична икономика започна, но все още не с пълна скорост
Опростяването на административните процедури ще увеличи предлагането на екологични продукти Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Правна рамка на чуждестранните инвестиции в Албания
Чуждестранните граждани могат да купуват земя без ограничения чрез създадените от тях компании в Албания Още