Брой 80 (85), 24-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АЛП КУРИЛИС (ALP KURILIS)
Казахстан

Строителство и производство на строителни материали

АТ ИНЖЕНЕРИНГ (AT INGINEERING)
Руска федерация

Търговия с летателно оборудване

ВТО ЗАГРАНПОСТАВКА (VTO ZAGRANPOSTAVKA)
Руска федерация

Търговия на едро със: стоки за бита; неселскостопански междинни продукти; горива

Е ЕНД БС КО. ЛТД. (E&BC CO. LTD.)
Република Корея

Изграждане на соларни централи и търговия със соларни панели

ЕКРАН СЕРВИС (EKRAN SERVIS)
Руска федерация

Рекламна дейност

 

ЕЛДЖИ СИЕНЕС КО.ЛИМИТИД (LG CNS CO. LTD)

Република Корея

Софтуерни консултации

НОВИЯ СВЯТ 2012 (NOVIY SVIT-2012)
Украйна

Туристическа дейност

ПИ ЕН ЕЙДЖ КО., ЛТД. (PNH CO., LTD.)
Република Корея

Строителство на фотоволтаични електроцентрали, търговия със соларни панели

ПРОДКОМПЛЕКТ (PRODKOMPLEKT)
Украйна

Търговия с алкохолни продукти

РУСТРЕЙДКОМПАНИ (RUSTRADECOMPANY)
Руска федерация

Търговия на едро с керамични, стъклени и други материали за бита, строителство на сгради и съоръжения

САНБЕРД (SANBERD)
Руска федерация

Услуги по ремонт на теле- и радиоапарати; търговия с теле- и радио резервни части

СТАЛКЕР ООД (STALKER LTD.)
Руска федерация

Транспортни услуги

ШАНС ООД (CHANCE OOO)
Руска федерация

Търговия на дребно с: хранителни продукти; сладолед и замразени десерти

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в бизнес срещи с фирми от Шри Ланка
Фирмите от Шри Ланка ще предложат: чай, облекла и текстил, гума, гумени изделия, храни, химикали Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕП настоява за модернизиране на висшето образование в Европа
Висшите учебни заведения да работят в по-близко сътрудничество с бизнеса, включително с малки и средни предприятия, и с регионални и местни институции Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Важно за търгуващите с Ирак
Информация от Търговската служба към Посолството на Република Ирак в София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Международни търгове във Виетнам