Брой 45 (50), 05-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АГАТ+ (AGAT+)
Руска федерация

Предоставяне на посреднически услуги, свързани с недвижимо имущество

АРТ ИН КЪМПАНИ (ART IN COMPANY)
Република Сърбия

Търговия, услуги, проектиране и изпълнение на проекти

ВИЛАЛА (VILALA)
Арменска република

Търговия със селскостопански стоки

ДАНЕТТ ЛИМИТИД (DANETT LIMITED)
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Интернет реклама

РАТОН ООД (RATON LTD.)
Руска федерация

Производство на бетонни, железобетонни и метални конструкции; търговия с алкохолни и безалкохолни напитки

САТСИС ООД (SATSIS LTD.)
Арменска република

Юридически консултации

СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДНА КОМПАНИЯ (SEVEROZAPADNA FASADNA KOMPANIA)
Руска федерация

Строителство на сгради и съоръжения; монтаж на инженерно оборудване на сгради и съоръжения; даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор

СТРАНА ПРИКЛЮЧЕНИЙ (STRANA PRIKLJUCHENIY)
Руска федерация

Изкупуване на селскостопанска продукция

АЗОВСКИ СТРОИТЕЛЕН ОТДЕЛ (AZOVSKI STROITELEN OTDEL)
Руска федерация

Търговия с дървени строителни материали; дърводобив

ДИЗАЙНЕРСКО БЮРО АРТ (ART)
Руска федерация

Проектиране, дизайн, строителство

ИХСАН ДЖУМАА И ТАЕСИР ХАМАД (EHSSAN HUMAA I TAESYR HAMAD)
Сирийска арабска република

Търговия с нергилета

КОМСТАР-К (KOMSTAR-K)
Украйна

Строителство на сгради

МЕДА ФАРМАСОЙТИКАЛС ШВЕЙЦАРИЯ ЕООД (MEDA PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GMBH)
Конфедерация Швейцария.

Производство и търговия с химически и фармацевтични продукти, придобиване и притежание на дялови участия в предприятия от фармацевтичния отрасъл, в страната и чужбина

УНИСОН (UNISON)
Руска федерация

Строителство и ремонт на жилища

УСК-ТЕХНОЛОГИЯ (USK-TEKNOLOGIYA)
Руска федерация

Производство на закрепващи елементи, търговия на едро с машини и съоръжения, търговия на дребно с метални и неметални конструкции

ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННИ КИСЛОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ ООД (OXITEC)
Руска федерация

Доставка на продукти за обществено хранене

ШУКШИН И КОМПАНИЯ (SHUKSHIN AND KOMPANIA)
Руска федерация

Търговия с хранителни стоки

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg
 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП се присъединява към инициативите на Европалати и ЕК за насърчаване на бизнеса с Индия
Предстоят участия на български фирми в международни бизнес събития в Индия Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българска строителна седмица - да направим своя дом стабилен и енергийно ефективен
Акцентът е върху екологичното и енергоефективното строителство Още