Брой 38 (43), 23-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обсъждане на „Пакт и политика за почтеност” при обществените поръчки


На 22 февруари 2012г. се проведе среща между представители на БТПП и Асоциация „Прозрачност без граници”. Предмет на обсъждане беше „Пакт и политика за почтеност” при обществените поръчки. Инициативата за почтеност е международен проект на Световната банка и Siemens AG, който предвижда подкрепата на организации в различни страни по света, които се борят срещу корупцията и измамите чрез съвместни действия, обучение и образование. Постигна се принципно съгласие по основните въпроси, като:

  • Цялостна прозрачност при осъществяване на обществените поръчки, във всички техни етапи /необходимост от обществена поръчка, изготвяне на документация, минимални технически и финансови изисквания, работа на комисия, сключване и изпълнение на договор и др./;
  • По предложение на председателя на БТПП, беше обсъдена възможността за изпращане на документации по електронен път, с електронен подпис, което ще доведе до намаляване разходите за кандидатите. Проблеми съществуват за обществени поръчки с периодично изпълнение, както и елементи за сравнение на различните изпълнители като срок, качество, цени;
  • Беше разгледана и фигурата на „Независим наблюдател”, чиято цел и роля е да осъществява мониторинг на поръчката от самото начало до пълното изпълнение на договора. На практика трябва да има ясни правила за избора му;
  • Обсъден бе и въпрос във връзка с методика за оценка на офертите - при критерий икономически най-изгодна оферта. За да са възможни тези решения, трябва да се ограничи залагането на субективни критерии при оценката, а да се използват само и единствено обективни критерии.
НОВИНИ ОТ БТПП
На 28 февруари се открива изложението “SECURITY – ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ”
Организатори са БТПП и Агенция Булгарреклама Още
БТПП ще се включи в инициативите на Столична община „София – Европейска столица на културата 2019 г.”
Планирани са и други съвместни инициативи в продължение на ползотворното досегашно партньорство Още
Обсъждане на „Пакт и политика за почтеност” при обществените поръчки
Инициативата за почтеност е международен проект на Световната банка и Siemens AG Още
БТПП ще организира официална презентация на фирмата Pierre Сardin
Ще се представят възможностите за предоставяне на лицензи за ползване на бранда от български фирми Още
ИКОНОМИКА
България заема четвърто място в света като най-достъпна туристическа дестинация
Това сочи последното проучване Holiday Barometer Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нова електронна услуга на ISO: Online Browsing Platform
Още една стъпка напред във въвеждането на най-съвременните технологии с цел информация за стандарти и други публикации на ISO Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Обществени консултации по извършения преглед на ефективността на европейската политика и законодателство по водите
На 28 февруари 2012 г. изтича срокът за обществени консултации Още