Брой 38 (43), 23-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Нова електронна услуга на ISO: Online Browsing Platform

Българският институт за стандартизация съобщава, че Международната организация за стандартизация (ISO) е направила още една стъпка напред във въвеждането на най-съвременните технологии с цел информация за стандарти и други публикации на ISO.

Като използва универсалния формат XML, ISO разработи нова електронна платформа, която предоставя по-бърз, опростен и подобрен начин за достъп и ползване на информация за стандарти и други публикации на ISO.

Чрез новата платформа, предназначена за свободен достъп, Вие може да направите справка за термини и определения, съдържащи се в стандарти на ISO, да получите информация за определение на конкретен термин в един или повече стандарти. Платформата съдържа информация за термини и определения, които са част от цялостния фонд от стандарти на ISO.

Електронната платформа предоставя опция за бързо търсене и преглед на повече от 4000 графични символа, съдържащи се в стандарти на ISO. Лесен за ползване интерфейс позволява визуално изобразяване на символи и тяхната поръчка в различни формати като AI, EPS, DWG или PNG.

Платформата ще се актуализира периодично, за да отразява информацията и за най-новите публикувани стандарти на ISO.

Предвижда се новата електронна платформа да съдържа и стандарти на ISO във формат XML. Очаква се в края на април 2012 г. платформата да дава обща информация за стандарти на ISO, съдържаща се в ключови елементи като съдържание, въведение, област на приложение и библиография, отново във формат XML. Това ще даде възможност на клиентите и потребителите на стандарти да получават подробна информация за стандартите, които ги интересуват, преди да ги поръчат.

Online Browsing Platform

НОВИНИ ОТ БТПП
На 28 февруари се открива изложението “SECURITY – ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ”
Организатори са БТПП и Агенция Булгарреклама Още
БТПП ще се включи в инициативите на Столична община „София – Европейска столица на културата 2019 г.”
Планирани са и други съвместни инициативи в продължение на ползотворното досегашно партньорство Още
Обсъждане на „Пакт и политика за почтеност” при обществените поръчки
Инициативата за почтеност е международен проект на Световната банка и Siemens AG Още
БТПП ще организира официална презентация на фирмата Pierre Сardin
Ще се представят възможностите за предоставяне на лицензи за ползване на бранда от български фирми Още
ИКОНОМИКА
България заема четвърто място в света като най-достъпна туристическа дестинация
Това сочи последното проучване Holiday Barometer Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нова електронна услуга на ISO: Online Browsing Platform
Още една стъпка напред във въвеждането на най-съвременните технологии с цел информация за стандарти и други публикации на ISO Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Обществени консултации по извършения преглед на ефективността на европейската политика и законодателство по водите
На 28 февруари 2012 г. изтича срокът за обществени консултации Още