Брой 182 (187), 20-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП ще си взаимодейства с Представителството ни в ООН и други международни организации


Председателят на БТПП се срещна с доц. д-р Светослав Спасов, съветник към политическия кабинет на министър-председателя на Република България и секретар на Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия и сигурност на доставките.

Доц. Спасов изпълнява функциите на посланик на България в Постоянното представителство на нашата страна към ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), многостранните режими за неразпространение и експортен контрол на оръжията за масово унищожение и Агенцията на ЕС за основните права.

На срещата доц. Спасов представи основните приоритети на своята мисия и обсъди с председателя на БТПП възможностите за взаимодействие с цел намиране и използване на допълнителни възможности за българския бизнес при работата с международните организации. Дискутирани бяха възможностите за проактивна позиция в редица агенции и комитети на ООН при изготвяне на становища и предложения, пряко касаещи фирмите. Сред коментираните теми бяха неизползваните до край възможности в периметъра на Агенцията по атомна енергия, Агенцията за индустриално развитие, Комитета на ООН за международно търговско право и др.

Бе договорено тясно сътрудничество за постигане и поддържане на конкурентна среда за бизнеса в страната. Доц. Спасов ще бъде редовно информиран от БТПП за най-важните въпроси от значение за 52-те хиляди фирми-членове на Палатата и за българската икономика като цяло, от един независим източник.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще си взаимодейства с Представителството ни в ООН и други международни организации
Целта е изработване на позиции в международни конференции, сесии и заседания, отговарящи на интересите на българския бизнес Още
Конференция за управление на проекти „PMDAY”
Професионалисти от частния и държавния сектор ще обменят идеи и опит за предизвикателствата и тенденциите в управлението на проекти Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
КСБ: Строителната продукция е намаляла с близо 8% през първото полугодие
Около 13 процента от безработните в страната са хора, освободени от строителния сектор Още
ИКОНОМИКА
Редовна мисия на МВФ е на посещение у нас до 2 октомври
Предстои да бъдат дискутирани основните краткосрочни и средносрочни макроикономически прогнози Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Подписана е нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Швейцария
Спогодбата защитава интересите и на двете държави и допринася за развитието на двустранното сътрудничество Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Защитни мерки по вноса на територията на Митническия съюз на артикули за сервиране или за кухня, от порцелан
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент претегля ползите и рисковете от извличането на шистов газ
Засега е твърде рано да се каже дали извличането на шистов газ в Европа би било икономически ефективно Още