Брой 30 (790), 12-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

НСИ: Има нарастване на средната заплата през четвъртото тримесечие на 2014 г.


Има нарастване на средната брутна заплата през последното тримесечие на 2014 г., както спрямо предишното тримесечие, така и спрямо същия период от предходната година, по предварителни данни на Националния статистически институт.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната заплата e била 847 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2014 г. с 4.7%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2014 г. е била 841 лв., за ноември - 833 лв., и за декември - 865 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2014 г. в обществения сектор нараства с 4.9%, а в частния сектор - с 1.4%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са "Образование"- с 14.5%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 13.0%.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нараства с 2.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" - със 7.4%, "Транспорт, складиране и пощи" - със 7.3%, и "Други дейности" - с 6.3%. С най-значителен спад за този период е средната месечна заплата в икономическата дейност "Операции с недвижими имоти" - с 14.0%.

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2014 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 791 лв.; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 543 лв.; "Финансови и застрахователни дейности" - 1 524 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 564 лв.; "Административни и спомагателни дейности" - 595 лв.; "Други дейности" - 605 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2014 г. в обществения сектор нараства с 4.9%, а в частния сектор - с 1.4%.

НОВИНИ ОТ БТПП
Предприемачите не одобряват идеята за увеличаване на осигуровките
Опасяват се, че с ръста на осигуровките ще се увеличат хората, които не се осигуряват на реалните си доходи или работят без трудов договор Още
БТПП подкрепя предлаганите промени в Кодекса на труда
Очаква се промените да имат положителен ефект върху младежката безработица... Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара - Пловдив е сред съучредителите на Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“
Целта на Асоциацията е да помага за по-добро усвояване на евросредствата Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Камарата на строителите в България на среща с министър Павлова
Обсъдена бе Националната програма за енергийна ефективност и обществените поръчки Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерство на финансите: Справка за рефинансиране на държавния дълг и финансиране на бюджетния дефицит за периода 2015-2017 г.
Необходимата сума за финансиране на погашения по държавен дълг и за финансиране на недостига в бюджета за следващите три години е 9,315 млрд. евро Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Агенция по заетостта: Спира приемането на заявления по схема "По-близо до работа"
Към 9 февруари по проекта са одобрени и включени 6574 лица, при предвидени 2500 Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: Има нарастване на средната заплата през четвъртото тримесечие на 2014 г.
Най-високо средно месечно възнаграждение е отчетено в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1791 лв. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Български производители участват в изложението Gulfood 2015 в Дубай
Най-голямото изложение на хранителни стоки в региона на Залива – представят се над 30 хил. търговски марки Още