Брой 30 (2285), 12-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

НСИ: Намаляват наетите лица по трудово и служебно правоотношение


По предварителни данни на Националния статистически институт, публикувани днес,  наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г. намаляват с 20.8 хил., или с 0.9%, спрямо края на септември 2020 г., като достигат 2.23 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 14.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7.3%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 3.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1.0%, и „Образование“ - с 0.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 21.0 и 17.4%.

В края на декември 2020 г. в сравнение с края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 60.3 хил., или с 2.6%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 25.9 хил., „Преработваща промишленост“ - с 22.4 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 9.2 хил., а най-голямо увеличение - в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6.3 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.2 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 24.7%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 5.5%, и в „Други дейности“ и „Преработваща промишленост“ - по 4.6%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.5%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2020 г. е 1 442 лв., за ноември - 1 402 лв. и за декември - 1 468 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата e 1 437 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 4.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 13.7%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 11.6%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 6.8%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическата дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 11.6%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - с 22.4%, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Държавно управление“ - по 18.5%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2020 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 3 346 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 250 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 196 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 787 лева;
  • „Други дейности“ - 948 лева;
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ - 986 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 13.1%, а в частния - с 8.1%.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният български посланик в Токио на посещение в БТПП
За развитие на двустранните търговско-икономически и инвестиционни възможности Още
Финансов инструмент на ЕС за смекчаване последиците от Брекзит
БТПП подготвя проучване на мнението на българските фирми как Брекзит влияе на техния бизнес Още
Sourcing Taiwan Machinery – платформа за осъществяване на контакти, преговори и бизнес отношения с водещи тайвански компании
БГ Баркод: билкови тинктури
„Терис 2018“ ЕООД с най-много въведени продукти за седмицата 1-5 февруари в електронния каталог БГ Баркод Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за дискусия на тема: „Как да участваме ефективно на изложения"
Организира Асоциация на интериорните дизайнери в България Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Зимна икономическа прогноза от 2021 г.: светлина в края на тунела въпреки трудната зима
За България: увеличение на реалния БВП с 2.7% през 2021 г. и с 4.9% през 2022г. Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
НСИ: Намаляват наетите лица по трудово и служебно правоотношение
Най-голямо спад се наблюдава в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Министър Петкова: Южният газов коридор укрепва енергийната сигурност на България, региона и ЕС
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за приемането на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Уебинари "Лисабонска система за международна регистрация и защита на наименованията за произход и географските означения"
16 февруари и 9 март 2021 г., регистрацията вече е отворена Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Изложение за подизпълнители в производствената сфера ISTF 2021
Виртуалното събитие на 17 февруари 2021 г. Още