Брой 218 (1482), 14-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

В периода юли - септември коефициентът на безработица e 5.8%


Безработните в България през третото тримесечие на 2017 г. са 200.2 хил., а коефициентът на безработица - 5.8%. В сравнение със същия период миналата година броят на безработните намалява с 12.6%., а коефициентът на безработица - с 1.2 процентни пункта. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) от изследването на работната сила през третото тримесечие на 2017 г.

Икономически активното население през изследвания период продължава да се увеличава и вече достига 72.8%, т.е. над две трети от хората на възраст между 15 и 64 години работят или активно търсят работа. Успоредно с увеличението на работната сила се наблюдава ръст в броя на заетите.

В периода юли - септември безработицата намалява и при мъжете, и при жените, като коефициентът ѝ достига 6.1% за мъжете и 5.5% за жените - 112.4 хил. (56.2%) от безработните са мъже и 87.8 хиляди, или 43.8 на сто, са жени. От всички безработни 17.6% са с висше образование, 49.8% - със средно, и 32.6% - с основно и по-ниско образование.

Продължително безработни (от една или повече години) са 109.6 хил. души, или 54.7% от всички незаети. Коефициентът на продължителна безработица е 3.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. намалява с 1.1 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица е 3.3% за мъжете и 3.1% за жените. От общия брой на безработните 37.4 хил. души, или 18.7%, търсят първа работа.

Във възрастовата група 15-29 години безработните са 9.9%, като се отбелязва намаление на годишна база с 1.9 процентни пункта. Спадът на безработицата в най-младата възрастова група е 2.3 процентни пункта при мъжете и 1.3 пункта при жените.

Общият брой на заетите хора в страната е 3.225 млн. души, от които 1.72 млн. са мъже и 1.5 млн. са жени. През третото тримесечие на 2017 г. 62.6% от заетите работят в сектора на услугите, като броят им достига 2.02 млн. души, докато в индустрията са заети 962.9 хил. души, или 29.9% от всички заети. В селското, горското и рибното стопанство заетите са 242.3 хил. души, или 7.5%.

НОВИНИ ОТ БТПП
Развитие на инициативност и предприемачески умения сред учениците от хранително-вкусовия сектор
По проект F.A.S.T.E.S.T, финансиран от Еразъм + Още
Сътрудничеството между бизнеса и културата – тема на среща в Палатата
Обсъждане на съвместни проекти с Фондация „199” Още
Покана за кръгла маса „Върхови постижения в информационните и комуникационните технологии и борсова търговия с иновативни продукти в България”
28 ноември 2017 г. от 14,00 ч. в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Конференция за онлайн маркетинг и търговия Digital4Plovdiv
30 ноември 2017, Парк-хотел Санкт Петербург, Пловдив Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
В периода юли - септември коефициентът на безработица e 5.8%
Спад на безработицата в най-младата възрастова група 15-29 години Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Икономическия растеж от 3,9% през третото тримесечие
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (68,9%) Още
Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация се подобрява
Резултатите от анкетата сочат леко ускоряване на годишния темп на инфлация и умерено нарастване на заетостта до края на 2017 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикувана е Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за 2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Предвидено е обявяването на 3 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международната конференция „Образование и бизнес: рЕволюция”
БТПП е институционален партньор на конференцията Още