Брой 218 (1482), 14-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Икономическия растеж от 3,9% през третото тримесечие


През третото тримесечие на тази година брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 3,9% на годишна база, сочат публикуваните днес сезонно изгладени експресни оценки на Националния статистически институт (НСИ).

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2017 г. БВП в номинално изражение достига 27,336 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през тримесечието е 23,408 млрд. лeвa.

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (68,9%), което в стойностно изражение възлиза на 18,839 млрд. лева.

През третото тримесечие брутото капиталообразуване е 4,990 млрд. лева и заема 18,3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително, отчитат в НСИ.

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на тази година спрямо второто тримесечие по сезонно изгладени данни БВП се увеличава с 0,9%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0,5%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през периода юли – септември принос за регистрирания икономически растеж спрямо второто тримесечие има крайното потребление – с 1,1%, и износът на стоки и услуги – с 3,2%.

Годишни изменения

През третото тримесечие на тази година БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3,9% спрямо година по-рано. Брутната добавена стойност също се увеличава с 3,9%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4,6%, колкото беше и през първото тримесечие. 

Износът на стоки и услуги през периода юли– октомври за една година се увеличава с 4,4% (през второто тримесечие годишният ръст беше 3,7%).

Вносът през третото тримесечие нараства на годишна база с 6,2%, докато в периода април – юни годишният ръст беше 6,6%.

НОВИНИ ОТ БТПП
Развитие на инициативност и предприемачески умения сред учениците от хранително-вкусовия сектор
По проект F.A.S.T.E.S.T, финансиран от Еразъм + Още
Сътрудничеството между бизнеса и културата – тема на среща в Палатата
Обсъждане на съвместни проекти с Фондация „199” Още
Покана за кръгла маса „Върхови постижения в информационните и комуникационните технологии и борсова търговия с иновативни продукти в България”
28 ноември 2017 г. от 14,00 ч. в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Конференция за онлайн маркетинг и търговия Digital4Plovdiv
30 ноември 2017, Парк-хотел Санкт Петербург, Пловдив Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
В периода юли - септември коефициентът на безработица e 5.8%
Спад на безработицата в най-младата възрастова група 15-29 години Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Икономическия растеж от 3,9% през третото тримесечие
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (68,9%) Още
Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация се подобрява
Резултатите от анкетата сочат леко ускоряване на годишния темп на инфлация и умерено нарастване на заетостта до края на 2017 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикувана е Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за 2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Предвидено е обявяването на 3 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международната конференция „Образование и бизнес: рЕволюция”
БТПП е институционален партньор на конференцията Още