Брой 220 (1232), 15-11-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: 3.5% растеж на брутния вътрешен продукт през третото тримесечие на 2016


Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки на НСИ показват растеж от 3.5% през третото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Брутната добавена стойност се увеличава с 2.5%.

От данните се вижда, че това се дължи в по-голяма степен на износа, който през периода юли - септември нараства с 8.5 на сто на годишна база, и в по-малка степен на крайното потребление, което се увеличава с 1%.

Бруто образуването на основен капитал отчита спад с 4%. Вносът на стоки и услуги расте с 3.9%.

За сравнение - през първото тримесечие на годината икономическият ръст беше 2.9%, а през второто - 3 на сто.

В сравнение с второто тримесечие икономическият растеж се увеличава с 0.8 на сто, като крайното потребление нараства с 1.3%, а износът - с 2.1%.

Според експресните оценки БВП в номинално изражение достига 24.6 млрд. лв. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2016 г. е 21.2 млрд. лв.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (69.7%), което в стойностно изражение възлиза на 17.2 млрд. лева. През третото тримесечие на 2016 г. бруто образуването на капитал е 4.5 млрд. лв. и заема 18.3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Java2Days - конференция, посветена на Java технологиите
С приложение в мобилни устройства и аксесоари, персонални компютри, корпоративни сървъри и инфраструктури Още
Национален информационен ден по инструмента „Нови възможности за финансиране на иновативни проекти на МСП”
Стратегията на схемата, препоръки за подготовка на проектно предложение Още
Заместник-председателят на БТПП проведе среща с представител на КОТРА
През 2016 г. се отбелязва петата годишнина от подписването на Договора за свободна търговия между ЕС и Южна Корея Още
Широка гама здравословни продукти и козметика предлага откритото днес търговско изложение в ЦУМ
Здраве и красота с натурални и био продукти Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
План за обучение за развитие в селските райони – във фокуса на проект на ТПП-Враца
Селектиране на най-добрите практики и идеи Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 3.5% растеж на брутния вътрешен продукт през третото тримесечие на 2016
Износът през периода юли - септември нараства с 8.5 на сто на годишна база Още
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ
МТИТС и общините ще си сътрудничат в поддържането на единен портал за електронни съобщителни мрежи
Порталът ще съдържа цялата нормативна уредба и информация за необходимите процедури, определяща правилата за изграждане на инфраструктура Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Срещата в Маракеш за конкретизация на ангажиментите, поети със Споразумението от Париж от миналата година
Поставената цел - след 2020 г. ръст на средната световна температура в рамките на до 2°C Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, ноември - декември 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още