Брой 220 (1232), 15-11-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ

МТИТС и общините ще си сътрудничат в поддържането на единен портал за електронни съобщителни мрежи


Computerworld.bg

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Националното сдружение на общините ще си сътрудничат в изграждането и поддържането на единен Портал за телекомуникационните мрежи и физическа инфраструктура. Заместник-министър Валери Борисов бе домакин днес на среща за предстоящото взаимодействие във връзка с бъдещия закон, който ще регламентира тази област.

Порталът ще съдържа цялата нормативна уредба и информация за необходимите процедури, определяща правилата за изграждане на инфраструктура и разполагане на електронни съобщителни мрежи. Единната информационна точка ще предоставя образци на документи, които потенциалните инвеститори трябва да попълват. Порталът ще има роля на регистър за операторите, които са разположили кабели въз основа на подадено уведомление до портала и съответната община. Така ще бъде сложен край на анонимното поставяне на кабели и ще има яснота кой е инвеститорът/операторът.

За да стартира порталът, общините трябва да подават минимална информация в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за съществуващата инфраструктура, както и за предстоящото изграждане на нови обекти и трасета. Единната точка ще осигурява данни за текущи и планирани действия.  Един от примерите за такава дейност е задължението на общините в едномесечен срок да качват информация за влезли в сила заповеди за одобрени подробни устройствени планове.

Чрез портала, когато местните администрации ремонтират общински пътища, могат да отправят покани към  топлофикация, водоснабдяване, електроснабдяване, телекомуникационни оператори и други  за съвместна инвестиция, в която се поделят капиталовите разходи.

Заместник-министър Валери Борисов представи на кметовете новата инициатива на Европейската комисия за свръх бърз интернет. Целта е да бъде осигурен безплатен достъп до световната мрежа със скорост най-малко 30 мегабита в основните центрове, където хората прекарват всекидневието си – администрации, училища, болници, гари, библиотека, паркове.

Инициативата WiFi4EU ще се финансира по Механизма за свързване на Европа. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще окаже подкрепа и ще даде указания за всички проекти на български общини в тази област, заяви заместник-министър Валери Борисов. Той добави, че експертите на министерството ще организират специален информационен ден, на който подробно ще бъдат обяснени възможностите за кандидатстване. Механизмът за свързване на Европа предвижда общо 20 милиона евро за свръх бърз интернет.  За всеки индивидуален проект ще се отпускат до 20 000 евро.

Първият конкурс ще бъде обявен през пролетта на 2017 г., но МТИТС и сдружението на общините се разбраха кметовете още отсега да започнат подготовка на проекти, за да се впишат в принципа „пръв по време, пръв по право“, който ще се прилага при реализация на WiFi4EU.  В процеса на обсъждане на инициативата сред страните членки на ЕС, МТИТС отстоява успешно в условията за отпускане на финансирането да бъде записано, че всички държави ще получат подкрепа, но все пак готовността на общините е от голямо значение, коментира заместник-министърът. По думите му, ползите от безплатния достъп до Интернет за развитието на градовете са видими за населението. Валери Борисов даде пример със Златоград, където МТИТС съвместно с  Международния съюз по далекосъобщения през 2015 г. реализираха проект за безжичен интернет в парковото пространство на града

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Java2Days - конференция, посветена на Java технологиите
С приложение в мобилни устройства и аксесоари, персонални компютри, корпоративни сървъри и инфраструктури Още
Национален информационен ден по инструмента „Нови възможности за финансиране на иновативни проекти на МСП”
Стратегията на схемата, препоръки за подготовка на проектно предложение Още
Заместник-председателят на БТПП проведе среща с представител на КОТРА
През 2016 г. се отбелязва петата годишнина от подписването на Договора за свободна търговия между ЕС и Южна Корея Още
Широка гама здравословни продукти и козметика предлага откритото днес търговско изложение в ЦУМ
Здраве и красота с натурални и био продукти Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
План за обучение за развитие в селските райони – във фокуса на проект на ТПП-Враца
Селектиране на най-добрите практики и идеи Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 3.5% растеж на брутния вътрешен продукт през третото тримесечие на 2016
Износът през периода юли - септември нараства с 8.5 на сто на годишна база Още
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ
МТИТС и общините ще си сътрудничат в поддържането на единен портал за електронни съобщителни мрежи
Порталът ще съдържа цялата нормативна уредба и информация за необходимите процедури, определяща правилата за изграждане на инфраструктура Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Срещата в Маракеш за конкретизация на ангажиментите, поети със Споразумението от Париж от миналата година
Поставената цел - след 2020 г. ръст на средната световна температура в рамките на до 2°C Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, ноември - декември 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още