Брой 246 (1757), 27-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

НСИ: През третото тримесечие разходите на работодателите за един отработен час нарастват с 8.9%


По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2018 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 8.9 на сто спрямо третото тримесечие на 2017 година.

Увеличението в индустрията е с 9.6 на сто, в услугите - с 6.8 на сто, и в строителството - с 10 на сто.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2018 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - с 15.6 на сто, "Образование" - с 14.8 на сто, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 13.7 на сто. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Операции с недвижими имоти" - с 1.2 на сто, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 2.5 на сто, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 4.4 на сто.

През третото тримесечие на 2018 г. спрямо третото тримесечие на 2017 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8.6 на сто, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 10.3 на сто. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 15 на сто за "Култура, спорт и развлечения" до 1.8 на сто за "Операции с недвижими имоти".

Източник: НСИ

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с новия посланик на Куба у нас - Н. Пр. Каридад Ямира Куето Милиан
Обсъдиха се инициативи за активизиране на интереса за търговия и инвестиции между двете страни Още
Покана за обучение в Шанхай - сектор роботика
От 3 до 9 март 2019г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Годишни награди на Бургаската търговско-промишлена палата за 2018 г.
На фирми и личности, активно съдействали за икономическия растеж в региона и града Още
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Предложения на ИСС за улеснен достъп на МСП до капиталовите пазари
Да се ускори разработването и приемането на стабилна нормативна рамка за подпомагане финансирането и развитието на МСП Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: През третото тримесечие разходите на работодателите за един отработен час нарастват с 8.9%
В индустрията - с 9.6%; в услугите - с 6.8%; в строителството - с 10% Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Регионални награди 2018: коя област в какво е добра
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Резултати от есенното издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ за 2018 г.
България остава сред страните с високо доверие към ЕС Още