Брой 20 (1532), 29-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Подобрение на стопанската конюнктура през януари в промишлеността и сектора на услугите


През януари 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 2.6 пункта спрямо декември 2017 г., съобщи днес Националният статистически институт (НСИ). Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и сектора на услугите, докато в строителството и търговията на дребно показателят остава приблизително на нивото си от предходния месец.

Мениджърите във всички сектори очакват цените да останат непроменени, единствено в услугите част от предприемачите имат нагласи за повишение, но те са малцинство. Несигурната икономическа среда се посочва за пореден път сред трите спънки за дейността във всички сектори. Мениджърите на индустриалните предприятия изтъкват като проблем недостига на работна ръка, а в останалите сектори на преден план излиза конкуренцията.

Промишленост
Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 3.8 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Подобряват се и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца, но не и за износа.

През януари средното натоварване на мощностите е с 1.3 пункта над нивото от октомври 2017 г. и достига 76.8%, но с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг от мощности.

Основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила.

Очакванията на мениджърите са през следващите три месеца цените да останат непроменени.

Строителство
През януари 2018 г. съставният показател "бизнес климат в строителството" запазва приблизително нивото си от предходния месец. Анкетата регистрира леко влошаване в оценките на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията, докато очакванията им за следващите шест месеца са по-благоприятни.

В следващата половин година шефовете на строителните компании очакват и увеличение на новите поръчки в строителството и в резултат засилване на дейността в краткосрочен план.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила са основните пречки за развитието на дейността, като през последния месец се наблюдава засилване на неблагоприятното им въздействие.

Търговия на дребно
В анкетата на НСИ търговците са подобрили оценките си за сегашното състояние на дружествата им и са отчели увеличение на продажбите през предновогодишното тримесечие. Влошават се обаче очакванията за продажбите за януари - март, затова и поръчките към доставчиците намаляват.

Факторите "конкуренция в бранша", "недостатъчно търсене" и "несигурна икономическа среда" продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса.

Услуги
Подобрението на бизнес климата в услугите за месец е с 4.9 пункта. Оптимизмът на мениджърите се подхранва както от състоянието на компаниите, така и от настоящото търсене и прогнозите за бъдещето.

Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда затрудняват в най-голяма степен дейността в сектора, въпреки че е отчетено намаление на негативното им влияние.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодателските организации казват: „НЕ“ на далаверите в енергетиката!
Протест на 28 февруари срещу манипулирането на пазара и спекулативното повишение на цената на електроенергията Още
Нараства интересът на българските фирми към Македония
Обсъждане на конкретни инициативи за активизиране на двустранните отношения Още
Среща с Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами - България
Превенцията на дигиталните измами и кибер сигурността – във фокуса на разговора Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Подобрение на стопанската конюнктура през януари в промишлеността и сектора на услугите
Несигурната икономическа среда се посочва за пореден път сред трите спънки за дейността във всички сектори Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Отново през 2018 г. – субсидирана заетост вместо квалификация
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2017 г., ако са удържали авансов данък
Документите се представят пред НАП до 31 януари 2018 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони
Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Решение на Съвета на ЕС за интервенция с цел стабилизиране на пазарите на млечни продукти през 2018 г.
Публичните интервенционни запаси от обезмаслено мляко на прах в ЕС се повишиха до 400 000 т през 2017 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в Международната изложба за строителни технологии и материали CONSTRUCT EXPO 2018
8-11 март 2018, Букурещ, Румъния Още
Европейска TCI конференция
20 – 22 март 2018, София Още