Брой 20 (1532), 29-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Решение на Съвета на ЕС за интервенция с цел стабилизиране на пазарите на млечни продукти през 2018 г.


Днес,  29 януари 2018 г., Съветът на ЕС реши да промени временно правилата за действие на механизма за публична интервенция по отношение на обезмасленото мляко на прах. Това стана чрез леко изменение на т.нар. Регламент за определянето, в който се установяват мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти. По-конкретно, Съветът реши за 2018 г. да установи на нула тона количественото ограничение за изкупуването на фиксирана цена на обезмаслено мляко на прах.

Вследствие на трудната ситуация на пазарите на млечни продукти публичните интервенционни запаси от обезмаслено мляко на прах в ЕС се повишиха на почти 400 000 тона през 2017 г., което поражда риск от сериозен натиск върху пазара с отрицателно въздействие върху цените на млечните продукти.

За да се избегне спад в цените и последващо влошаване на жизнения стандарт на земеделските стопани, Комисията предложи, а Съветът реши да се откаже от автоматичното изкупуване на обезмаслено мляко на прах в ситуация, в която запасите са вече много големи. Чрез установяване на количественото ограничение за 2018 г. на нула няма да има автоматично задействане на изкупуването на фиксирана цена. Предпазната мрежа обаче ще продължи да действа, тъй като ЕС ще може и занапред да изкупува обезмаслено мляко на прах посредством тръжна процедура и да решава във всеки конкретен случай колко и на каква цена да купува.

Контекст и следващи стъпки

Общата организация на селскостопанските пазари представлява набор от правила за регулиране на селскостопанските пазари в Европейския съюз. Това включва определяне на параметрите за намеса на селскостопанските пазари чрез инструменти за подкрепа на пазара (например публична интервенция и частно складиране, спешни мерки) и подкрепа за конкретни сектори.

Всяка година периодът на публична интервенция по отношение на обезмасленото мляко на прах започва на 1 март и приключва на 30 септември.

Приетият регламент ще влезе в сила в деня след публикуването му, което е предвидено за 31 януари 2018 г.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодателските организации казват: „НЕ“ на далаверите в енергетиката!
Протест на 28 февруари срещу манипулирането на пазара и спекулативното повишение на цената на електроенергията Още
Нараства интересът на българските фирми към Македония
Обсъждане на конкретни инициативи за активизиране на двустранните отношения Още
Среща с Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами - България
Превенцията на дигиталните измами и кибер сигурността – във фокуса на разговора Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Подобрение на стопанската конюнктура през януари в промишлеността и сектора на услугите
Несигурната икономическа среда се посочва за пореден път сред трите спънки за дейността във всички сектори Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Отново през 2018 г. – субсидирана заетост вместо квалификация
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2017 г., ако са удържали авансов данък
Документите се представят пред НАП до 31 януари 2018 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони
Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Решение на Съвета на ЕС за интервенция с цел стабилизиране на пазарите на млечни продукти през 2018 г.
Публичните интервенционни запаси от обезмаслено мляко на прах в ЕС се повишиха до 400 000 т през 2017 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в Международната изложба за строителни технологии и материали CONSTRUCT EXPO 2018
8-11 март 2018, Букурещ, Румъния Още
Европейска TCI конференция
20 – 22 март 2018, София Още