Брой 230 (1242), 29-11-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Бизнес климатът се подобрява през ноември


През ноември бизнес климатът се подобрява с 0.6 пункта в сравнение с октомври заради увеличения оптимизъм на мениджърите в промишлеността и търговията на дребно, сочат данните от анкетите на Националния статистически институт сред ръководителите на компании. Несигурната икономическа продължава за пореден месец да е основен проблем във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия и услуги. Засилват се и очакванията за свиване на търсенето и намаление на поръчките. В резултат ръководителите на компании не планират да увеличават цените.

Промишленост

В промишлеността показателят за бизнес климата нараства с 1.9 пункта спрямо предходния месец. Причината е в подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата производствена активност се оценява като намалена, но очакванията за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни.

Факторът, затрудняващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, остава несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното му влияние.

Строителство

През ноември съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 4.0 пункта заради по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията с приближаването на зимата. Получените нови поръчки през последния месец намаляват, а очакванията за строителната активност през следващите три месеца са песимистични.

Най-сериозни затруднения в сектора продължава да създава несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша.

Търговия на дребно

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 3.2 пункта в сравнение с октомври. Търговците са на мнение, че състоянието на дружествата им се подобрява и очакват това да продължи през следващите три месеца. Едновременно с това нарастват опасенията за обема на продажбите сега и през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да са най-сериозните пречки.

Услуги

Бизнес климатът в услугите остава приблизително на нивото си от октомври. Оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията са умерени. Същевременно прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да създават най-много затруднения. През последния месец анкетата регистрира и засилване на неблагоприятното въздействие на фактора "недостатъчно търсене".

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Пленарната сесия на Европейската агенция по безопасни условия на труд
Преразглеждане директивите на Агенцията за канцерогенни и мутагенни вещества Още
Делова мисия от Тайван в БТПП
Покана за участие в най-голямото тайванско изложение за преработвателни и опаковащи машини за хранителни стоки, за хотели и ресторантьорство Още
Нови членове на Палатата
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът се подобрява през ноември
Несигурната икономическа среда продължава за пореден месец да е основен проблем във всички наблюдавани сектори Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
Нараства добивът на природен газ в България
На годишна база ръстът е 33% Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Информация за обекти, подлежащи на приватизация в Азербайджан
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса „Бизнес средата за малките и средни предприятия в България”
Как да насърчим развитието им. Кредитиране и финансиране. Насърчаване на износа на МСП Още