Брой 122 (882), 29-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

През юни общият показател на бизнес климата се понижава


През юни 2015 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта спрямо май поради по-неблагоприятните показатели в търговията на дребно и услугите, съобщи днес Националният статистически институт. Несигурната икономическа среда продължава да е най-големият проблем пред бизнеса. Мениджърите от всички сфери очакват цените да се запазят на сегашните си равнища до края на лятото.  

Бизнес климатът в промишлеността запазва приблизително равнището си от предходния месец. Анкетата сред стопанските ръководители регистрира леко намаление на производствената активност, като и очакванията на промишлените предприемачи за дейността през следващите три месеца са по-умерени.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла.

Бизнес климатът остава без изменения спрямо май и в строителството.  По мнение на предприемачите строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, благоприятни са и прогнозите за следващите три месеца.

Освен несигурната икономическа среда, пречки пред бизнеса са конкуренцията в бранша и финансовите проблеми, чието неблагоприятно влияние отслабва. 

В търговията на дребно  показателят се понижава с 2.7 пункта, което се дължи на влошените оценки на търговците на дребно за сегашното бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за развитието на бизнеса в отрасъла през следващите шест месеца обаче са благоприятни. Същевременно и очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца остават оптимистични макар и по-резервирани в сравнение с май.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните фактори, ограничаващи развитието на дейността в отрасъла, като последната анкета отчита засилване на негативното им влияние.

В сферата на услугите бизнес климатът се влошава с 0.9 пункта, поради по-неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.  Слабото търсене на услуги този месец е съпроводено с опасения, че това ще продължи до края на лятото. Несигурността на икономическата  среда се съпътства и с конкуренция в бранша.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Кофас България връчиха награди за МСП със сертификат за отличие
По повод 120-годишнината на Палатата Още
Покана за участие в среща с представители на Службите по търговско-икономически въпроси в чужбина
10 юли 2015 г., „София Хотел Балкан” Още
БТПП и списание „Enterprise“ обсъдиха идеи за партньорство
В продължение на инициативата за ЕЕN за обединяване усилията на сродни организации с потенциал за насърчаване на предприемачеството Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Нов проект на Бургаската търговско-промишлена палата
Насочен към разработването на туристически маршрути в трансграничния регион България - Турция Още
БИЗНЕС СРЕДА
През юни общият показател на бизнес климата се понижава
По-неблагоприятни очаквания в търговията на дребно и сектора на услугите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
График на информационната кампания на ОПРЧР 2014-2020 по схеми „Активни” и „Ново работно място 2015”
Информационни дни във Варна, Велико Търново, Бургас, Пловдив и София Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Отворената икономика е пътят към растежа
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Позицията на Европейската комисия по събитията в Гърция
Жан-Клод Юнкер призова гърците да гласуват с „да“ на референдума в неделя Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Насърчителна програма за български посетители на TAITRONICS 2015
Възможност за партньорство с производители на електронни компоненти, LED, измервателно и тестово оборудване, машини за производство... Още