Брой 235 (995), 04-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: 2.9% ръст на БВП през третото тримесечие на 2015 г. на годишна база


През третото тримесечие на 2015 г. БВП възлиза на 23 490 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 12 010 млн., като на човек от населението се падат 1 671 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 2.9% на БВП през третото тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7% спрямо второто тримесечие на 2015 година. Това сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт.

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2015 г. възлиза на 23 490 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 267 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.75978 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 13 348 млн. долара и съответно на 1 857 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП е 12 010 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 671 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2015 г. възлиза на 19 938 млн. лв. по текущи цени. През третото тримесечие на 2015 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 8.6%, което представлява увеличение на равнището му с 0.3 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.3 процентни пункта до 27.3%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, остава на нивото на съответния период на предходната година - 64.1%.

През периода юли-септември с най-голям принос за растежа са крайното потребление и износът.

Експортът на стоки и услуги е нагоре с 5,8% на годишна основа, въпреки че на тримесечна база има спад от 1,9%. Данните подсказват, че приносът на износа се запазва и през втората половина на годината, след като през първото тримесечие записа 13,6% годишен ръст, а през второто – от 5,2 на сто.

Външнотърговското салдо е положително, отчита НСИ, след като износът за 16,617 млрд. лв. надвишава вноса, който е в размер на 14,173 млрд. лв. От своя страна, импортът забавя годишния растеж до 3,3% от 4,7% през второто тримесечие и спада с 0,8% на тримесечна база, след като се понижи с 2,7% и през периода април-юни, показват ревизираните оценки на националната статистика. Експресните разкриха 2,7% тримесечен спад, който е понижен на 0,8%.

Пълните данни  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП посети Областна администрация - Видин
Представен бе проект на Инвестиционната програма за целева подкрепа на развитието на Северозападна България Още
Покана за участие в кръгла маса на тема: „Иновации в архитектурата, строителството и търговията с недвижими имоти”
Финансови иновации на пазара на недвижими имоти, иновации в архитектурата… Още
Семинар „Индустриалната собственост в помощ на бизнеса”
Значение и начин на закрила на марките, промишлените дизайни, изобретенията и полезните модели Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Среща на Браншова организация за текстил и облекло с екипа на Cluster House, Сърбия
Двете организации постигнаха договореност за съвместно кандидатстване за трансграничен проект Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 2.9% ръст на БВП през третото тримесечие на 2015 г. на годишна база
С най-голям принос за растежа са крайното потребление и износът Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Промените следват последните изменения и допълнения в Закона, в сила от 1 януари 2016 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Покана от Съвета за насърчаване износа на облекла на Индия за участие на български фирми в "India International Garment Fair"
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Kонкурс за Национална награда за социални иновации
Обявява Министерството на труда и социалната политика Още