Брой 235 (995), 04-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Среща на Браншова организация за текстил и облекло с екипа на Cluster House, Сърбия

Встъпителна среща между Браншова организация за текстил и облекло (БОТО) и екипа на Cluster House, Сърбия се състоя в Ниш. Целта бе установяване на сътрудничество в областта на текстилната индустрия между България и Сърбия, със специален акцент върху трансграничната зона.

Дискутирани бяха възможностите за партньорство в сферата на придобиване и обмен на знания и опит в техниката и технологиите в сектора текстил и облекло, развитие компетенциите на персонала в различни направления като производство, маркетинг и продажби.

Делегацията на БОТО, включваща членовете на Председателския съвет - Володя Стоянов и Илия Петров, и изпълнителния директор Йордан Беловодски, изрази желание за бъдещо посещение на текстилни компании в Югоизточна Сърбия с цел запознаване с производството на колегите от бранша. Екипът на Cluster House пое ангажимент да разработи програма на посещението в съответствие с проявения интерес от българска страна.

Двете организации постигнаха договореност и за съвместно разработване и кандидатстване с трансграничен проект по отворена схема за безвъзмездно финансиране по програма Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП посети Областна администрация - Видин
Представен бе проект на Инвестиционната програма за целева подкрепа на развитието на Северозападна България Още
Покана за участие в кръгла маса на тема: „Иновации в архитектурата, строителството и търговията с недвижими имоти”
Финансови иновации на пазара на недвижими имоти, иновации в архитектурата… Още
Семинар „Индустриалната собственост в помощ на бизнеса”
Значение и начин на закрила на марките, промишлените дизайни, изобретенията и полезните модели Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Среща на Браншова организация за текстил и облекло с екипа на Cluster House, Сърбия
Двете организации постигнаха договореност за съвместно кандидатстване за трансграничен проект Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 2.9% ръст на БВП през третото тримесечие на 2015 г. на годишна база
С най-голям принос за растежа са крайното потребление и износът Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Промените следват последните изменения и допълнения в Закона, в сила от 1 януари 2016 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Покана от Съвета за насърчаване износа на облекла на Индия за участие на български фирми в "India International Garment Fair"
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Kонкурс за Национална награда за социални иновации
Обявява Министерството на труда и социалната политика Още