Брой 123 (1634), 02-07-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество БТПП представи становищата си


На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество правителството, синдикатите и работодателите обсъдиха Проект на Закона на професионалното образование и обучение, внесен от министъра на образованието и науката (т. 1 от дневния ред),  проект за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (т. 2 от дневния ред), внесен от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, и Закон за доброволчеството (т. 3 от дневния ред), внесен от Цветан Цветанов и група народни представители. Становищата на БТПП по посочените законопроекти и проекта на наредба бяха представени от главния секретар на Палатата Васил Тодоров.

 

По т. 1 от дневния ред Палатата подкрепи законопроекта с предложения и бележки към два от текстовете – за законово определяне на максимум продължителност на срока на обучение на наставниците и за по-детайлно дефиниране на определение за „специалност, уникална по своето съдържание“.

По т. 2 от дневния ред, БТПП принципно подкрепи проекта на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, като отново предложи да се направи промяна в чл. 142 от Кодекса на труда, като разпоредбата следва да предостави законова делегация на Министерския съвет да детайлизира в наредба режима за сумирано изчисляване на работното време.

По т. 3 от дневния ред, не се постигна съгласие между участниците в заседанието.

Приложения:

Становище на БТПП относно Проект на закон за изменение и допълнение на закона за професионалното образование и обучение 

Становище на БТПП относно проекта на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на наредбата за работното време, почивките и отпуските

Становище на БТПП относно законопроект за доброволчество 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП и експерти от Палатата взеха участие в годишната среща на специалистите по инсталационна техника
Среща с представителя на БТПП в Китай
Oбсъди се състоянието на българо–китайските икономически взаимоотношения до момента Още
БТПП взе участие в откриването на „Българо-турски дни на бизнеса“
На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество БТПП представи становищата си
Заключителна конференция по проект „InSMEApp”
БТПП е официален партньор на проекта Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
КЕВР утвърди окончателните цени на електроенергията от 1 юли
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Спад на производството на енергийни продукти отчете НСИ през април
Статистиката показва сериозен спад в производството на електроенергия, което потвърждава оперативните данни на ЕСО за по-слабо потребление Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Инфлацията в еврозоната достигна заветната цел на Европейската централна банка
Според предварителните данни на Евростат потребителските цени са се увеличили с 2% през юни Още
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОЗОНАТА
Подходящ ли е моментът за влизане на България в еврозоната?
Според доц. д-р Георги Сарийски моментът е най-неподходящ за страната ни Още