Брой 134 (644), 16-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест

В приетия с Решение на Министерски съвет № 90 от 17 февруари 2014 г.  Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, е  заложена мярка № 22, в която се предвижда да се конкретизира чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА. Целта е да се уточнят изчерпателно условията, при които общините могат да въвеждат и администрират регулаторни режими. Мярката е насочена към въвеждане на ясни правила за условията, при които общините въвеждат режими и ограничаване на възможностите за въвеждане на режими, които нямат законово основание.

Мярката е предложена от Хасковска търговско-промишлена палата и Икономически и социален съвет, с мотива, че в редица общини се издават незаконосъобразни актове от страна на ОбС, които засягат и ограничават стопанската дейност.

Издаването на незаконосъобразни нормативни актове от страна на органите на местното самоуправление често се дължи на недобро познаване на законодателството в Република България. Направеният преглед на нормативната уредба в тази сфера, показва, че принципите и целите на регулирането, залегнали в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) в нужната степен съответстват на целите на мярка № 22 от Третия пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест.

Във връзка с гореизложеното и с оглед постигане целта на мярката, е подготвен настоящия Законопроект за допълнение на ЗМСМА, в който се предвижда да бъде направено допълнение на текста на чл. 21, ал. 1, т. 13, което да препраща към ЗОАРАКСД.

Дата на откриване:

10.7.2014 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Държавна администрация

Дата на приключване:

25.7.2014 г.

 Проект на Закон за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

 Мотиви към законопроекта

НОВИНИ ОТ БТПП
„Казахстан: благоприятен инвестиционен климат“ - визов режим и възможности за сътрудничество
БТПП и Посолството на Република Казахстан в България организират Бизнес семинар - 22 юли 2014 в сградата на БТПП Още
Иновативни идеи и намиране на проектни партньори по програма Хоризонт 2020
EEN: Покана за участие в брокерско събитие - Острава, Чехия на 02.09.2014г. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Национален браншови съюз на хлебопекарите и сладкарите
Мариана Кукушева, председател на УС на НБСХС: Да оставим хората да работят и да направим всичко за земеделците, което програмата за Развитие на селските райони, всички мерки, предвидени като директни плащания предвиждат и които им се полагат Още
НАЦИОНАЛEН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
НСТС подкрепи с консенсус новата методика за формиране на такса смет
Формирането на размера на такса смет няма да зависи от данъчната оценка на съответния имот и ще бъде стимул за намаляване на отпадъците и за разделното събиране Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация
Мярката е предложена от Хасковска търговско-промишлена палата и ИСИ и е насочена към въвеждане на ясни правила за условията, при които общините въвеждат режими и ограничаване на възможностите за въвеждане на режими, които нямат законово основание Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
БНБ продължава процедурата на специален надзор над КТБ
Комисията за финансов надзор (КФН): блокираните финансови инструменти на клиенти на КТБ като инвестиционен посредник не са изложени на потенциален риск Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Жан-Клод Юнкер е новият председател на Европейската комисия
Юнкер иска една по-добра Европа, която да мисли повече за работните места и социалните въпроси, и по-малко за централна регулация Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство