Назад

Обществено обсъждане на Иновационна стратегия за интелигентна специализация


Министерството на иновациите и растежа (МИР) подготви проект на актуализирана Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС). 

Проектът беше публикуван за обсъждане на 1 август 2022 г. в Портала за обществени консултации на Министерски съвет – https://www.strategy.bg/

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е стратегическата рамка за устойчиво развитие, базирано на научни изследвания и иновации, на териториалния капацитет и амбиции на регионите и на широкото участие на заинтересованите страни. Стратегията ще изиграе централна роля за укрепването на регионалните иновационни екосистеми, за да могат да стимулират и поддържат икономическия растеж. 

Стратегията е базисен програмен документ за определяне на целия комплекс от мерки за финансиране на иновации в програмен период 2021 – 2027 г., позволявайки на страната достъп до ресурсите по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) за периода 2021 – 2027 г.  

В тази връзка МИР организира обществено обсъждане на 7 септември 2022 г. от 13:30 до 16:00 в  Дом на културата „Борис Христов“ в голямата конферентна зала  на адрес: ул. „Гладстон“ 15, гр. Пловдив, за представяне проекта на ИСИС и обмяна на мнения за възможностите, които Стратегията ще отвори пред развитието на страната ни и Южен централен район на планиране. Събитието се провежда в партньорство с Община Пловдив. 

Информационното събитие ще се проведе в хибриден формат. 

Потвърждаване на участие в срок до 5 септември на следния e-mail адрес: dpa@mig.gov.bg, като посочите дали ще се включите присъствено или от разстояние. За участниците онлайн ще бъде изпратен линк за участие в събитието, след крайния срок на регистрацията.