Назад

Обучителна платформа за зелени обществени поръчки в помощ на фирмите в процеса на преход към кръгова икономикаВъв връзка с прехода към кръгова икономика и в отговор на предизвикателствата на Зелената сделка, БТПП припомня на своите членове, че в партньорство с други държави разработи онлайн обучителна платформа в областта на зелените обществени поръчки. Платформата е създадена по проект GPP Furniture, финансиран по програма Еразъм+.

Обучителната платформа е напълно безплатна и всеки желаещ може да се регистрира и премине модулите, които представляват интерес за него. Курсът е разделен на следните части:

  • Модул 1: Основни аспекти на обществените поръчки, обществени поръчки и иновации. Включва теми като въведение, основни правни понятия, процедури за възлагане на обществени поръчки, оценка на риска и стратегии за правата върху интелектуалната собственост, обществени поръчки за иновации.
  • Модул 2: Зелени обществени поръчки, покриващ теми правила, разпоредби, принципи и политики на зелените обществени поръчки, електронно подаване, оценка на риска за околната среда и права за интелектуална собственост.
  • Модул 3: Зелени технологии и материали, използвани в сектора за производство на мебели. Представените теми са: критерии за зелени технологии и материали, екологични сертификати, зелени технологии и материали в интегрираните системи за управление, жизнен цикъл на мебелите, фаза на рециклиране и др.

Всеки модул включва анимирани видеоклипове и презентации със записан глас, разнообразни упражнения за затвърждаване на знанията  и раздел с допълнителни полезни материали.

Разработеният курс е достъпен за ползване на сайта на проекта www.gpp-furniture.eu и/или на линк www.losglobos.eu.