Брой 222 (2228), 18-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network


Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране и технологичен трансфер. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. За да получите достъп до пълния текст на офертите или да заявите интерес, моля, въведете номера на обявата и използвайте опцията Request more information под всяка от обявите на адрес:

http://een-bcci.com/nameri-partnior/dostup-do-vsichki-oferti/

При затруднения, пишете ни на e-mail: een@bcci.bg или позвънете на тел. 02/ 8117 505, 515, 525

 

 

 

 

ХЪРВАТИЯ
TOHR20201013001

Хърватска компания от ИТ сектора разработи уникална цялостна платформа за управление на бизнеса, която обединява всички бизнес процеси на едно място. Облачната платформа може да се използва за управление на множество бизнес процеси и се състои от няколко модула, които позволяват ефективно ежедневно управление на бизнес операции и значителни икономии на време и разходи. Компанията желае да си сътрудничи съгласно споразумение за сътрудничество в областта на научните изследвания, лицензионно споразумение или финансово споразумение.

ИСПАНИЯ
TOES20200709001
Испанско МСП, специализирано в разработването на AI (изкуствен интелект) и системи за анализ на големи данни за здравния сектор, предлага иновативно решение за наблюдение на пациенти с рак. Решението води пациента през различните етапи от болестта и процеса на възстановяване. Компанията се стреми да си сътрудничи със здравни институции чрез лицензиране или търговски споразумения с техническа помощ.

ИСПАНИЯ
TOES20200930001
Испански университет разработи иновативна технология за отстраняване на фосфор, органичен въглерод и азот от отпадъчните води с помощта на аеробна гранулирана биомаса и импулсна аерация. Технологията намалява консумацията на енергия, увеличава степента на отстраняване на фосфор, азот и органичен въглерод, и е в състояние да произвежда висококачествена биомаса. Университетът търси химически компании, свързани с пречистването на отпадъчни води, които се интересуват от лицензирането на технологията.

УКРАЙНА
TOUA20201009001
Украинска изследователска група разработи иновативно решение на проблемите, свързани с  екологичната безопасност и чистотата на Световния океан, намалявайки нивото на инвазивните включвания в баластните води на кораби. Основната идея е насочена към създаване на модерни системи за пречистване на баластните води (BWTS), които отговарят на изискванията на правило D-2 от Конвенцията на IMO. Те търсят финансово споразумение с корабостроителници или круизни кораби за създаване на масово производство на устройството.

ЮЖНА КОРЕЯ
RDKR20201019002
Корейска компания, която произвежда сепаратор (биполярна плоча) за PEMFC, използвана в автомобили с водородни горивни клетки, се концентрира върху разработването на производствена технология на многостранен сепаратор, който има по-голям размер, в сравнение с конвенционалния. За да постигнат това, те са сформирали вътрешен екип /работната група/ и сега търсят европейски партньор за научноизследователска и развойна дейност.  Търсеното партньорство е за съвместно участие по проект EUREKA през 2021 г.  Партньорът трябва да притежава ефективна способност за леене и специална технология на производство.

Краен срок за заявяване на интерес: 17 юни 2021 г.
Краен срок за подаване на проекта: 19 август 2021 г.

ИСПАНИЯ
RDES20201104001
Испанско МСП, специализирано в технология за обеззаразяване на плазмата в студена атмосфера, търси партньори за участие в програмата Eurostars. Целта на този проект е да се разработи оборудване за обеззаразяване с технология на нетермично плазмено атмосферно налягане и интегрирана платформа от лазерни сензори и спектроскопия за визуализиране на нивото на биологично обеззаразяване. Търсените партньори трябва да са специализирани в лазерни сензори и спектроскопия за откриване на биологични агенти.

Краен срок за заявяване на интерес: 01 януари 2021 г.
Краен срок за подаване на проекта: 01 февруари 2021 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
GS1 HEALTHCARE SUMMIT 2020 – Дигитално трансформиране на здравеопазването
На 17 ноември 2020г., онлайн стартира срещата на високо равнище, организирана от Международната организация GS1. В три дни, 521 делегата от 86 държави насочат вниманието си към иновативни проекти в здравеопазването ... Още
„ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ“ в пандемията COVID-19
В Българската търговско-промишлена палата се получава информация за това, че мярката, свързана с часовите коридори за хора над 65-годишна възраст не е в състояние да изпълни целта, за която е създадена. Още
Виртуална среща “Възможности за бизнес между български и сръбски компании“
Българската търговско- промишлена палата и Посолството на Република Сърбия в София организират виртуална среща “Възможности за бизнес между компании от България и Сърбия” в период на трудности и предизвикателства в световен мащаб. Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Хуманитарен отговор на климатичните промени
Световен доклад за бедствията - 2020 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Участвайте в двустранни срещи в сектор машиностроене и металообработване
EEN към БТПП Ви кани да участвате в ......... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
БЮЛЕТИН № 39 18.11.2020г. Още