Брой 220 (1978), 15-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network


Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране и технологичен трансфер. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. За да получите достъп до пълния текст на офертите или да заявите интерес, моля, въведете номера на обявата и използвайте опцията Request more information под всяка от обявите на адрес:

http://een-bcci.com/nameri-partnior/dostup-do-vsichki-oferti/

При затруднения, пишете ни на e-mail: een@bcci.bg или позвънете на тел. 02/ 8117 505, 515, 525

 

ИТАЛИЯ
RDIT20191113001
Италиански иновативен стартъп подготвя проектно предложение за т. нар. бърз път към иновациите. Компанията разработва нова формулировка на дерматологичен крем, съдържащ регенеративни тъканни фактори в човешки тромбоцити за лечение на язви по кожата, включително сериозни разстройства, като язви на диабетно стъпалото, язви крака. Компанията търси два вида партньори: производствена организация и организация за научни изследвания.
Краен срок за заявяване на интерес: 10 януари 2020 г.
Краен срок за проектно предложение: 19 февруари 2020 г.

 

ШВЕЙЦАРИЯ
RDCH20191112001
Швейцарски университет подготвя предложение в рамките на Eurostars. Целта е да се разработи система за подобряване на пациентите към терапия и правилен начин на живот по време на сърдечно-съдовите рехабилитационни и профилактични програми. Устройството трябва да се използва като персонализиран инструмент за наблюдение на съответните параметри. Търсят се МСП в сферата на медицината и научноизследователска и развойна дейност с опит в мобилните приложения, IoT и сензори за научно сътрудничество. Ще се търси и партньор МСП за комерсиализация на продукта.
Краен срок за заявяване на интерес: 10 декември 2019 г.
Краен срок за проектно предложение: 13 февруари 2020 г.

 

ИТАЛИЯ
RDIT20191008001
Системен интегратор на МСП със седалище в Североизточна Италия, притежаващ  солиден опит в телекомуникациите търси индустриален партньор, оператор на мобилни мрежи или доставчик на оборудване за радиочестотна мрежа 5G, с който да си сътрудничи в прилагането на подобреното поле за експерименти, в неутралната компания домакин на интелигентни инфраструктури, за да се изгради цялостно и иновативно експериментално съоръжение, в контекста на проектно предложение, което да бъде представено в рамките на кола за  5G по „Хоризонт 2020“.
Краен срок за заявяване на интерес: 20 април 2020 г.
Краен срок за проектно предложение: 22 април 2020 г.

 

ФРАНЦИЯ
RDFR20191106001
Чувствително устройство откриване на газ намира все по-голямо приложение от биомедицината до атмосферно изследване чрез качеството на храни. 
Компания за трансфер на технологии към френския университет търси МСП, извършващи научноизследователска и развойна дейност, за да реализира проект Eurostars в рамките на споразумение за научноизследователско сътрудничество за разработване на устройства за мониторинг в реално време или за откриване на молекули, използвайки нова оптична молекулярна спектроскопия.
Краен срок за заявяване на интерес: 31 декември 2019 г.
Краен срок за проектно предложение: 13 февруари 2020 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Работно становище на БТПП по повод на обявените вчера промени в държавния бюджет на Р България
БГ Баркод: стоки и за най-малките
Фирма „Шушулка“ ЕООД е въвела най-много продукти в електронния каталог БГ Баркод за седмицата 4-8 ноември Още
Конференцията на ГИС – повод за обмяна на идеи и опит
Географските информационни системи - инструмент за взимането на отговорни решения Още
БТПП и МВБУ – съвместни усилия за разширяване търговско-икономическите отношения България - Израел
БТПП насърчава усилията за бизнес сътрудничество на Балканите
Партньорство с PharmaLex Bulgaria Още
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
НАП провежда ежегодното си социологическо проучване
На тема „Спазване на данъчно-осигурителните задължения” Още
Проект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
По-ефективен контрол върху превозвачите Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Последни инструкции за издаване на разрешения за влизане на чуждестранни граждани в Р Ирак
Механизми за получаване на разрешение Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network