Брой 123 (883), 30-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство

Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП
тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail: irelations@bcci.bg

30.06.15.01 BC СЛОВЕНИЯ
Словенската текстилна фирма „Фори Груп“ търси в България производители/надеждни доставчици на „химически свързани нетъкани материали“. Конкретните параметри са 100% съдържание на полиестер и маса от 20, 25, 30 и 35 г. Фирмата желае да установи контакти с потенциално заинтересовани производители на търсените материали.
За контакти:
„Фори груп – текстилен завод „Окроглица“
Е-mail: sindy.kos@ttokroglica.si
URL: www.ttokroglica.si

30.06.15.02 BC ИСПАНИЯ
Испанската фирма Макибер, част от група ASC (Actividades de Construccion y Servicios), търси партньорство с български фирми, работещи в сферата на строителство и оборудване. Компанията предлага комплексно изпълнение на обекти, вкл. доставка на оборудване, в сферата на здравеопазването – болници, клиники и др., образованието – училища, университети, центрове за преквалификация и др., както и осигуряване на частично финансиране чрез ЕКСИМ банк и др.
За контакти:
MAKIBER
Mr. Enrique Treviño Rollan,
Business Developement
Paseo de la Castellana 182
28046, Madrid
Phone: +34914843051
Fax.: +34914843095
E-mail: etrevino@makiber.com
makiber@makiber.com
http://www.makiber.com
http://www.makiber.es

30.06.15.03 BC ИСПАНИЯ
Испанската транспортна фирма РИВА предлага сътрудничество на български фирми - консултантски услуги, промишлени решения, вкл. в сферата на морския транспорт, превоз на големи обеми товари, контейнери - основно от и към Северна Африка.
За контакти:
TRANSPORTES RIVA. S.L.
Mr. Manuel Canle Hernández,
Chief Office Operations
C/JUAN HURTADO DE MENDOZA 5, 1º G
28036 MADRID
Phone: +34 913 502 361
Fax: +34 913 503 471
Е-mail: manuel@triva.es
chartering@triva.es
http://www.transportesriva.es/about-us/company-1/

30.06.15.04 BC РУСИЯ
Руска компания търси надеждни партньори в България за дългосрочно сътрудничество. Фирмата работи от 1991 г. в Москва и се занимава с автоматизирани системи за управление на технологичните процеси в металургията. Основната дейност на компанията е проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирани системи за управление на технологичния процес, техническо обучение на персонала и др. Има презентация на компанията. Има е-mail.

30.06.15.05 BC ЛИВАН
Ливанска компания проявява интерес от закупуване на газови бутилки от България, впоследствие и на машини за производство на газови бутилки. За инсталирането и експлоатацията на оборудването за подобно производство ливанската компания се нуждае от партньор с опит в изграждането на подобно производство. Финансирането за закупуване на техниката, оборудването и терена за изграждане е осигурено от ливанската компания. Произвежданата продукция се предвижда да бъде продавана в Ливан и Сирия.
За контакти:
“Ryad Mahmoud Establishment”
URL: www.riadmahmoud-est.com/aboutus.html
и СТИВ Бейрут
Georgi Nedyalkov
Commercial and Economic Counsellor
Embassy of the Republic of Bulgaria
Beirut, Lebanon
Hazmieh, Mar Takla, 44 str., Sector 6
Tel.:  00961 545 30 44
Mob.: 00961 761 659 43
Е-mail: g.nedyalkov@mee.government.bg

------------------------------
Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК
За контакти: тел.
(02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mail: irelations@bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Български работодателски организации представят Национален доклад за КСО на среща в Истанбул
В рамките на проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“ Още
Покана за участие в бизнес мисия в Палермо, 12-15 юли 2015 г.
Разходите на ограничен брой фирми (потенциални купувачи) ще бъдат напълно покрити Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
НАЗ се противопоставя на публикуваната днес в Държавен вестник промяна в Наредба № Н-18
За въвеждането на изисквания за монтиране на фискални и нивомерни устройства на съдовете за горива в стопанствата на земеделските производители Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на Международна специализирана изложба за биопродукти в Малмьо, Швеция
За фирми от секторите: производство на храни, напитки и козметика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обявена е процедура на подбор на проекти „Ново работно място 2015”
Краен срок за представяне на предложенията 14 септември 2015 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Бизнес климат във Филипините
Страната отбеляза икономически ръст 7,0% през 2013 г. и 6,1% през 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия разпредели финансиране от 13,1 млрд. евро за 276 транспортни проекта в Европа
В програмата са одобрени и три български проекта Още
България участва със 100 милиона евро в Инвестиционния план за Европа
Страната ни е 8-та държава членка, която обявява финансово участие още преди фондът да започне да функционира Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство