Брой 160 (2166), 20-08-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

КОНКУРСИ

Обявени конкурси на ФНИ


 

Фонд „Научни изследвания" (ФНИ) обяви покана за участие в три нови

конкурса:

1)    „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и

иновации с Европа." – 2020 г. (ННП „Петър Берон и НИЕ" 2020) с общ бюджет от 880 000 лв.;

2)    „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020

г." с общ бюджет от 10 млн. лв.;

3)    "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на

млади учени и постдокторанти – 2020 г." с общ бюджет от 800 000 лв.

Конкурсът по Националната научна програма „Петър Берон и НИЕ" 2020 цели да привлече у нас перспективни учени (независимо от националността) с международно признати резултати. По този начин програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика у нас.

Програмата е аналог на Европейската програма Мария Склодовска Кюри и прилага принципа „Знак за качество". Научните области за ННП „Петър Берон и НИЕ" са: Химия; Обществени и хуманитарни науки; Икономически науки; Информатика и инженерни науки; Околна среда и науки за Земята; Науки за живота; Математика и Физика.

Другите два конкурса ще подкрепят фундаментални научни изследвания в България, включително изследвания на млади учени. Научните области, в които могат да бъдат подавани проектни предложения, са: Биологически науки; Математически науки и информатика; Медицински науки; Науки за земята; Обществени науки; Селскостопански науки; Технически науки; Физически науки; Химически науки и Хуманитарни науки.

Традиционно конкурсите на ФНИ като основен национален инструмент за финансиране на фундаментални научни изследвания предизвикат активен интерес в академичната и научна общност. В тазгодишната сесия на „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г." новост е, че максималната сума за всеки отделен проект със срок на изпълнение до 36 месеца е до 120 000 лв., но допълнително могат да бъдат заявени още до 50 000 лв. за научна апаратура. По този начин общата максимална сума за проект, при изпълнение на условията на процедурата, достига до 170 000 лв.

В сесията за фундаментални изследвания на млади учени е запазена максималната сума от 30 000 лв. за всеки отделен проект с продължителност до 24 месеца. По този начин ще бъде насърчено участието на младите учени и постдокторанти в научноизследователска дейност.

Повече информация ще откриете в прикачения файл. Пълен текст на поканата и документи за участие в конкурсите са публикувани на официалния сайт на

ФНИ: www.fni.bg .

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща между БТПП и Sofia Hotels Management
Събеседниците обсъдиха състоянието на туристическия сектор в България и по-специално хотелския бизнес. Още
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ
Прогнозират извънредно увеличение на инвестициите в 5G
Предвижданията на анализаторите са, че тази година глобалните вложения в 5G мрежова инфраструктура ще се удвоят. Още
Умно управление на товари – откриване на нови възможности за българския бизнес
Основната цел на проекта е подобряване състоянието на автомобилния транспорт в региона на Балканите и Средиземно море. Още
КОНКУРСИ
Обявени конкурси на ФНИ
Основен национален инструмент за финансиране на фундаментални научни изследвания. Още
ЛЮБОПИТНО
Китай и търговията: разделянето невъзможно
Kогато Китай кихне, Азия се разболява. Представете си какво се случва по време на пандемия! Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
НОВИ КОМПАНИИ В БТПП
125 години в подкрепа на бизнеса. Още