Брой 150 (2156), 06-08-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

КОНКУРСИ

Процедура за избор на главен изпълнител


 

"София Тех Парк" АД обявява процедура за избор на главен изпълнител за обект: СГРАДА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПЕТАСКЕЙЛ КОМПЮТЪР „HPC BULGARIA“.

Обектът е разположен на територията на парка и ще го допълва и доразвива като зона за изследователска, развойна и научно-техническа дейност.

Съгласно вътрешните правила на Възложителя, официалната покана за участие в процедурата е публикувана на интернет страницата на Дружеството www.sofiatech.bg в подраздел „Процедури извън ЗОП“ - https://sofiatech.bg/stp/procedures-outside-ppl/

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП се проведе среща с главния секретар и експерти на Агенция по обществените поръчки
УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ОБУЧЕНИЕТО ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ И СТАРТИРАЩИ ФИРМИ
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Акцент върху банковия сектор
КОНКУРСИ
Процедура за избор на главен изпълнител
ОФЕРТИ ЗА БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО
ОФЕРТИ ЗА БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО ОТ ЕNTERPRISE EUROPE NETWORK