Назад

Партньорство с Асоциацията на консултантските дружества в инфраструктурното строителство


Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с проф. Петър Стефанов, председател на Асоциацията на консултантските дружества в инфраструктурното строителство (АКДИС), и д-р Людмил Иванов, заместник-председател на Бюрото на Съвета на браншовите организации при БТПП.

Обсъдиха се възможностите за сътрудничество между Българската търговско-промишлена палата и АКДИС. На първо четене бе очертана възможността Палатата да подкрепя експертни становища на Асоциацията във връзка с дейността й: задаване и спазване на стандарти при изпълнението на консултантски услуги по инфраструктурни проекти, участие във формиране на националната политика по изграждането на ключова публична инфраструктура и обучение на кадри. Взето бе решение БТПП и АКДИС да работят в посока задълбочаване на взаимното сътрудничество.

Цветан Симеонов запозна представителите на АКДИС с набора от услуги и възможности, които Палатата предлага на своите членове - фирми и браншови организации.

-------------------------------------
Асоциацията на Консултантските дружества в инфраструктурното строителство (АКДИС) е създадена през 2023 г., като към настоящия момент обединява 72 консултантски фирми в бранша.