Брой 221 (981), 16-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Връчване на наградите „Изобретател на годината” и "Иновативна фирма" - 2015


Патентното ведомство на Република България и Съюзът на изобретателите в България връчиха наградата „Изобретател на годината” и „Иновативна фирма” в три категории.

В категория „Електротехника и електроника” бе отличен проф. дтн инж. Тони Драгомиров за изобретенията „Мощностен превключвател за стъпален регулатор на напрежение с две вакуумни дъгогасителни камери на фаза” и „Предизбирач за стъпален регулатор на напрежение”.

В категория „Машиностроене и строителство” наградата (статуетката „Изобретател” и грамота) получиха  проф. д-р Костадин Костадинов, проф. д-р Пенка Генова, доц. д-р Владимир Котев и доц. д-р Тихомир Тянков за изобретението „Микроелектромеханично устройство за манипулатори”.

В категория „Химия и биотехнологии” бе награден екип от изобретатели -  Omar A. Al-Hartomy, Falleh Al-Solami, Ahmed D. Al-Ghamdi, проф. дтн инж. Николай Дишовски, д-р инж. Петрунка Малинова и Farid El-Tantawy за изобретенията: „Електропроводим композитен материал и композит за поглъщане” и „Екраниране на електромагнитни излъчвания”.

Иновативна фирма на 2015 г. стана „АМГ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, Ботевград за патенти за технологии и конструкции на силициеви микроприбори, както и свързани с тях нови методи за измерване и контрол с високотехнологично приложение. Наградата връчи проф. Камен Веселинов – председател на Патентното ведомство.

Двама учени бяха вписани в Златната книга на българските откриватели и изобретатели за цялостния им принос към техническите и естествените науки и изобретателската дейност.

Проф. дфн дтн Марин Ненчев работи в областта на лазерната техника и квантовата електроника. Притежател е на 37 авторски свидетелства и патенти за изобретения, част от които са реализирани в изследователска апаратура за експериментални проучвания във водещи чуждестранни научни центрове.

Проф. д-р Аргир Живондов работи в областта на генетиката,  селекцията и семепроизводството при овощните култури. Автор и съавтор на 21 нови овощни сорта. Сред тях са първите български сортове череши, създадени чрез ин витро метода ембриокултура.

НОВИНИ ОТ БТПП
Реформите в Украйна и възможностите за бизнес бяха представени в БТПП
Представители на български компании поставиха въпроси, свързани с темите: туризъм, участие в търгове и обществени поръчки Още
Подкрепа за каузата на БТПП да възстанови къщата на Иван Грозев
Национален музей „Васил Левски” в Карлово ще съдейства за събиране на допълнителна историческа информация Още
Покана за спонсорирано участие в Коледния базар в Страсбург, Франция
По повод българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа Още
Изложба на проф. Иван Димов в НДК
Акварелите и рисунките се отличават с лиризъм, мъдрост и характер Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Глобална американска високотехнологична компания търси потенциални български партньори
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
Възможност за издаване на сертификат на отделни части от сгради... Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Внедряване на нови функционалности в информационната система на Търговския регистър
Заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци ще се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Връчване на наградите „Изобретател на годината” и "Иновативна фирма" - 2015
Иновативна фирма на 2015 г. стана „АМГ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, Ботевград Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство