Назад

Покана за информационен семинар по проект HIVE

Българската търговско-промишлена палата  ще проведе информационен ден по проект HIVE (HEI Innovation for Knowledge Intensive Entrepreneurship) на 25 октомври  2023 г. от 10:30часа. в Палатата.

Ще бъде представена създадената по проекта онлайн обучителна платформа, включваща следните модули: предприемачество и иновации, създаване на стартъп компания, превръщане на идея в успешно бизнес начинание,  иновации и предприемачество в сферата на здравеопазването, социално предприемачество, дигитални умения за млади предприемачи. Ще бъдат дадени и насоки за подготовка на бизнес план и превръщане на една идея в успешен бизнес.

Участието в събитието е безплатно като желаещите да присъстват следва да попълнят приложения регистрационен формуляр и да го изпратят на ел. поща: n.dicheva@bcci.bg. За допълнителна информация: 02/8117 416. Програма на събитието можете да намерите тук.