Брой 221 (731), 17-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект „Красива България“ открива днес кампания за набиране на кандидати за участие през 2015 година


Проект „Красива България” при МТСП открива днес, 17 ноември 2014 г., кампания за набиране на кандидати за участие през 2015 г., която ще продължи до 19 януари 2015 г., включително.

В периода на кампанията, всеки работен ден между 9:00 ч. и 17.30 ч., кандидатите могат да подадат в регионалните звена на Проект „Красива България” своите проекто-предложения по следните три мерки:

1. Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”;
2. Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”;
3. Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”.

По мярка М01 допустими кандидати са общините и областните управители, държавните институции, контролните органи и вписаните от компетентните органи като юридически лица религиозни институции (вкл. църковни настоятелства) и читалища, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление. По същата мярка допустими проекто-предложения са тези, които са за строително-ремонтни/монтажни работи на обекти със статут на недвижима културна ценност, на сгради или самостоятелни обекти в тях за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, транспорта и съобщенията, спорта и социалния туризъм, почивното дело, вероизповеданията, както и публични площи за обществено ползване като площади, паркове и градини, вкл. мемориални обекти в тях.

По мярка М02 допустими кандидати са общините и държавните институции, собственици на оферираните обекти или с делегирани права за тяхното стопанисване и управление, а допустими проекто-предложения – тези, които са за строително-ремонтни/монтажни работи на сгради или самостоятелни обекти в тях за обществено обслужване в областта на: образованието и науката; здравеопазването; предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип.

По мярка М02-01 допустими кандидати са общините, собственици на оферираните обекти, а допустими проекто-предложения – тези, които са за строително-ремонтни/монтажни работи в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство за предоставяне на социални услуги от резидентен тип.

Подробна информация относно финансовата рамка и разпределението на общия бюджет за един кандидатстващ обект, условията за допустимост, оценката и одобряването на проекто-предложенията и др. може да се получи от интернет-страницата на Проект „Красива България”: www.beautifulbulgaria.com

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща в Солун на Борда на директорите на Бизнес съвета към Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
Молдовската търговска палата пое ротационното председателство на Съвета Още
Обучение по права на интелектуална собственост, авторски и сродни права
Целта е насърчаване на творческата и научно-изследователската дейност и промотиране на широк достъп до иновации Още
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Предстоящи предизвикателства пред българската икономика, произтичащи от членството в Европейския съюз“
18 ноември 2014 г., Кемпински хотел Зографски, София от 9.00 часа Още
Публична лекция на Посланика на Франция Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан на тема „Европейското бъдеще на Балканите”
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Очакват се по-малко инвестиции в промишлеността през 2015г.
Най-голям интерес през следващата година ще има към вложенията за увеличаване на производствения капацитет Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект „Красива България“ открива днес кампания за набиране на кандидати за участие през 2015 година
Кампанията ще продължи до 19 януари 2015 г., включително Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Социално и икономическо развитие на българските региони
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Технологичното бъдеще на Европа: как дигиталната революция ще промени живота ни
Европа изостава от САЩ по ръст на производителността от 1995 г. насам Още