Назад

Правителството актуализира Пътната карта за климатична неутралност


Министерският съвет актуализира Пътната карта за климатична неутралност в частта за разполагаеми маневрени и базови мощности. Целта е да се гарантира съответствието на Пътната карта със сключеното на 3 октомври т.г. в парламента Споразумение между министър-председателя, членове на Министерския съвет, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор „Енергетика“. Решението на Министерския съвет е прието неприсъствено. 

От Пътната карта отпадат посочените преди това междинни стойности на енергийните мощности за преработка на въглища, съответно за 2026 г., 2030 г. и 2035 г. Те ще бъдат прецизирани в хода на предоговарянето на Националния план за възстановяване и устойчивост, както предполага и решението на Народното събрание от 12.01.2023 г.

С актуализираната Пътната карта за климатична неутралност може да се запознаете тук.