Назад

Предложение за обучение от Клуб 9000


Сдружение „Клуб 9000“ предлага следните обучения:

Курс Разрешаване на проблеми: Анализ на първопричината (Root Cause Analysis)

Курсът ще се проведе на 11 април 2023 г., гр. София, Дом на техниката/Онлайн
За повече информация и записвания: https://club9000.org

Модулен курс ИЗИСКВАНИЯ НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ“ (ISO/IEC 17025:2017) ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УКАЗАНИЯТА НА БДС EN ISO 19011:2018

Курсът ще се проведе на 19 -21 април 2023 г., гр. София, Дом на техниката/Онлайн
За повече информация и записвания: https://club9000.org

Модулен курс БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. БДС EN ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда. БДС ISO 45001:2018 - Разработване и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018

Курсът ще се проведе на 25-28 април 2023 г., гр. София, Дом на техниката/Онлайн
За повече информация и записвания: https://club9000.org