Брой 15 (2021), 22-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Нови валидационни правила в Официалния вестник на Европейския съюз


Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира всички потребители, че считано от 15 януари 2020 г. Службата за публикации на Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) въвежда задължително спазване на някои валидационни правила в обявленията, подлежащи на публикация:

 • Основният CPV код в  полето „II.1.2) Основен CPV код“ трябва да съответства на обекта на поръчката, както следва:
  – доставки съответстват на CPV код, започващ от 0 до 44 и с 48;
  – строителство – с 45;
  – услуги – от 49 до 98.
 • Първите две букви от NUTS кода трябва да кореспондират с посочената държава.
   
 • Всички интернет адреси (URL) – трябва да започват с ‘http://’, ‘https://’, ‘ftp://’,  ‘ftps://’, ‘sftp://’ или ‘www’; не следва да съдържат интервали и не следва да завършват с точка (.).
 • При посочване на електронен адрес се разрешава използването само на един символ „@“ и не се допуска използване на символите: запетая; точка и запетая; шпация; както и символи на кирилица и специални символи (напр. , гръцки букви и пр.).
 • При посочване на предишна публикация следва да се спазва шаблонът, използван от ОВ на ЕС: (19|20)yy/S sss-nnnnnn, където yy са последните цифри от година, sss е номер на изданието на ОВ на ЕС – цифра между 001 и 259, а nnnnnn е шест-цифреният номер на конкретното обявление.

В случай на неспазване на горните изисквания, изпратените обявления няма да бъдат публикувани в ОВ на ЕС, респективно в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от АОП. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство със Съюза на работодателите в системата на народната просвета
За повишаване качеството и резултатите в българското образование Още
Националният музей „Васил Левски“ включи в образователната си програма и възстановената къща на Иван Грозев в Карлово
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Информационна среща за работодатели относно наемане на чужденци
Организира Търговско-промишлена палата - Стара Загора Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Нов срок за кандидатстване в Наградите за отговорен бизнес 2019
Компаниите могат да подават проекти до 31 януари Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Нови валидационни правила в Официалния вестник на Европейския съюз
В сила от 15 януари 2020 г. Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
София – все по-бурно икономическо развитие, но задържано от трудовия пазар
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Пакет за мобилност: комисията по транспорт на ЕП подкрепя споразумението с министрите на ЕС
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на Социално-икономическия анализ на развитието на селските райони и напредъка по дебата за ОСП 2021-2027
4 януари 2020 г. от 10 часа в Голямата конферентна зала на УНСС Още