Брой 97 (857), 25-05-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ЕК инициира публична консултация за оценка на ефективността на разпоредбите на Директива 2007/66/ЕО


Европейската комисия инициира публична консултация за оценка на ефективността на разпоредбите на Директива 2007/66/ЕО относно обжалването в областта на обществените поръчки. Инициативата е следствие от задължението на Комисията да докладва пред Европейския парламент и Съвета ефективността на горепосочената директива.

Крайният срок на публичната консултация е до 20 юли 2015 г. Комисията отправя покана до всички заинтересовани лица да попълнят въпросник по прилагането на Директива 2007/66/ЕО, за да може при обобщението на отговорите да се извърши преценка доколко е постигната целта на законодателя за повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки в обхвата на Директива 2004/18/ЕО (заменена от Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/23/ЕС), както и на Директива 2004/17/ЕО (заменена от Директива 2014/25/ЕС).

Въпросникът е достъпен онлайн на следния интернет адрес на ГД „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и малки и средни предприятия“ към Европейската комисия: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Remedies2015

.

НОВИНИ ОТ БТПП
Над 600 вина от 60 изби ще бъдат представени по време на Балканския международен винен фестивал в София
Ще бъдат връчени златни, сребърни и бронзови медали Още
Покана за участие в бизнес форум София – Тайпе
Двустранни срещи с потенциални партньори от секторите машиностроене, електроника и информационни технологии, козметика Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
Процедурата по одобряване на заявките се извършва текущо, за да се избегне забавяне при подбора и оценката на работодателите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ЕК инициира публична консултация за оценка на ефективността на разпоредбите на Директива 2007/66/ЕО
Относно обжалването в областта на обществените поръчки Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Пазарът на труда остава фрагментиран
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия за посещение на специализирано международно изложение за кожи и кожени изделия в Милано, Италия
Краен срок за кандидатстване: 8 юни 2015 г. Още
Конференция „БЛИЗКИЯТ ИЗТОК - нови възможности за българския бизнес"
3 юни 2015 г. от 10 до 14 часа в София, хотел Хилтън, зала Мусала Още